Lọc nâng cao
Có 59 Công việc đã tìm thấy

Công Ty TNHH PAUL TAILOR

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

23/09/2022

Công ty TNHH phân phối sản phẩm cao cấp LPD

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

23/09/2022

Hoang Phuc International Investment JSC

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/09/2022

Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam S

15 - 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

21/09/2022

Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam S

8 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

21/09/2022

Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam S

7 - 9 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

21/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giovanni

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

14/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giovanni

15 - 18 Triệu VNĐ

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

14/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giovanni

12 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

14/09/2022

Công ty TNHH XNK Bobi Craft - chi nhánh 2 Tuyển Gấp

8 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

14/09/2022

Công Ty Cổ Phần Nextmarketing

20 - 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities

13/09/2022

Công Ty Cổ Phần Nextmarketing

13 - 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/09/2022

Công Ty Cổ Phần Nextmarketing

20 - 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

09/09/2022

CÔNG TY TNHH GIFTTIFY AGENCY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

26/08/2022

CÔNG TY TNHH GIFTTIFY AGENCY

5 - 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

26/08/2022

CÔNG TY TNHH GIFTTIFY AGENCY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

26/08/2022

CÔNG TY TNHH GIFTTIFY AGENCY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Training
 • Vouchers

26/08/2022

CÔNG TY TNHH GIFTTIFY AGENCY

7000000 - 10000000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

26/08/2022

CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

25/08/2022

CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Training
 • Awards
 • Team Activities
 • Bonus
 • Healthcare Plan

25/08/2022

CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Training
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Team Activities

25/08/2022

Công ty TNHH thời trang MIKI

10 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

25/08/2022