THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tuyển dụng HR1Jobs.com (sau đây gọi là “Website HR1Jobs”) của Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Jobs (sau đây gọi là “Công ty”). Khi bạn truy cập và sử dụng trang Website HR1Jobs.com xem như bạn đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng.

Dịch Vụ Của HR1Jobs

HR1Jobs.com là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người đi tìm việc. Nhà tuyển dụng có thể đăng thông tin tuyển dụng, tìm hổ sơ ứng viên hoặc các dịch vụ khác trên website. Người tìm việc có thể tải thông tin cá nhân và hồ sơ kinh nghiệm, xem các thông tin đăng tuyển từ nhà tuyển dụng và ứng tuyển vào công việc phù hợp  

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website HR1Jobs, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website HR1Jobs cũng như những người sử dụng khác sau này.

Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website HR1Jobs. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Website HR1Jobs bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website HR1Jobs hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Website HR1Jobs. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website HR1Jobs.

Bạn có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm với theo mức giá niêm yết có sẵn trên Website HR1Jobs và chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận.

HR1Jobs có quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá, phương thức tính giá và các thay đổi khác của Website HR1Jobs theo từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

HR1Jobs có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức, mà theo quy định của pháp luật hoặc theo toàn quyền đánh giá của HR1Jobs:

Trường hợp, HR1Jobs đã cung cấp dịch vụ cho bạn và/hoặc công ty bạn nhưng sau đó phát hiện ra bạn và/hoặc công ty bạn thuộc một trong các đối tượng mà HR1Jobs từ chối cung cấp dịch vụ nêu trên, thì tùy theo quyết định của HR1Jobs sẽ tiến hành:

Dịch Vụ Đặt Mua Và Thanh Toán

Bạn có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của HR1Jobs thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

Nếu dịch vụ Khách hàng mua là Dịch vụ Đăng tuyển:

Nếu dịch vụ Khách hàng mua là Tìm kiếm Hồ sơ:

Dịch vụ của HR1Jobs là dịch vụ trả trước bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng. Danh sách các loại thẻ tín dụng được chấp thuận sẽ được công bố trên Website HR1Jobs. Phí Dịch vụ phải được thanh toán vào Ngày khách hàng xác nhận đơn hàng.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Khách hàng vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì HR1Jobs có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

HR1Jobs sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

Điều Khoản Về Sử Dụng Dịch Vụ

Sau khi bạn đã thanh toán Phí Dịch vụ và/hoặc kích hoạt các Dịch vụ đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn Phí Dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.

Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Website HR1Jobs. Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và chỉ sử dụng tài khoản (tên dăng nhập & mật khẩu) của mình cho mục đích tuyển dụng của chính mình. Trong trường hợp Nhà tuyển dụng bị mất hoặc quên mật khẩu thì thông báo ngay cho HR1Jobs để được hỗ trợ kịp thời

Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đường dẫn trên Website HR1Jobs đến nội dung thông tin tuyển dụng tại trang web của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này. Tuy nhiên bạn không được phép đưa vào nội dung thông tin đăng tuyển tất cả định dạng địa chỉ email và/hoặc số điện thoại và/hoặc số fax hoặc bất kể hình thức thông tin liên lạc nào khác.

Bạn phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.

Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí Dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

Bạn cần phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ, Thỏa Thuận Sử Dụng & Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân... Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền hủy bỏ dịch vụ ngay lập tức cho bất kỳ vi phạm các quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ, Thỏa Thuận Sử Dụng và & Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân... và bất kỳ khoản phí Dịch Vụ nào đã thanh toán liên quan đến bất kỳ dịch vụ bị hủy bỏ theo mục trên sẽ không được hoàn lại. Chúng tôi cũng sẽ không có nghĩa vụ bồi thường bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các dịch vụ bị hủy bỏ theo mục này.

Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

Truy cập Website HR1Jobs.com. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website HR1Jobs.com, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website HR1Jobs.

Đạo đức người sử dụng. Khi sử dụng Dịch vụ của HR1Jobs và truy cập vào Website HR1Jobs, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

Đăng ký tài khoản số lượng lớn và Tự động. Các tài khoản được đăng ký một cách tự động và/hoặc có hệ thống với số lượng lớn, theo toàn quyền đánh giá của HR1Jobs, được xem là vi phạm và sẽ áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

Hoạt động không đúng mục đích. Bất kỳ hành vi lạm dụng và/hoặc sử dụng website HR1Jobs sai lệch khỏi mục đích tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm, theo toàn quyền đánh giá bởi Công ty, sẽ có thể được xem là vi phạm và sẽ bị áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

Quấy rầy người dùng khác. HR1Jobs mong muốn tạo môi trường tự do và lành mạnh cho hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm việc làm của tất cả người dùng. Khi sử dụng Website HR1Jobs, bạn cần cân nhắc cẩn thận các nội dung do mình đưa lên vùng tương tác và các phản hồi đối với người dùng khác. Nếu HR1Jobs nhận được phản ánh về bất kỳ hành vi quấy rầy nào (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đe dọa, đưa ra các nội dung trống rỗng hoặc chuỗi ký tự/từ ngẫu nhiên không có nghĩa và/hoặc không liên quan đến các nội dung tương tác hợp lý, gửi thư rác, sử dụng các hình thức lừa dối nhằm lôi kéo sự chú ý hoặc nhằm mục đích tiếp thị thương mại) làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ, cản trở khả năng tiếp cận thông tin, đem lại sự không thoải mái cho người dùng khác, Công ty, ngay lập tức, có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo và/hoặc hoàn lại tiền đối với người dùng bị báo cáo sai phạm để điều tra và xử lý theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

Yêu cầu người tham gia ứng tuyển đóng tiền. HR1Jobs không thu tiền của người dùng tham gia ứng tuyển. Việc nhà tuyển dụng thu tiền của người tham gia ứng tuyển hoàn toàn bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này. Trong một số trường hợp đặc thù mà người tham gia ứng tuyển được yêu cầu phải chi trả bất kỳ khoản chi phí hàng hóa/dịch vụ nào cho bạn hoặc HR1Jobs hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phù hợp với quy định pháp luật (như chi phí làm thủ tục xuất nhập cảnh để đến làm việc tại một quốc gia khác, chi phí giấy phép lao động, chi phí đào tạo nghề…) để có thể được tuyển dụng và làm việc cho bạn và/hoặc HR1Jobs bạn thì thông tin về các chi phí này phải được công khai trong nội dung đăng tuyển.

Nếu HR1Jobs phát hiện hoặc nhận được phản ánh từ những người dùng khác về bất kỳ yêu cầu thu tiền nào liên quan đến bạn và/hoặc HR1Jobs bạn mà không phù hợp với quy định trên, Công ty, ngay lập tức, có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ liên quan mà không cần thông báo và/hoặc hoàn lại tiền cho bạn để điều tra và xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

Trong trường hợp bạn được bất kỳ người dùng nào yêu cầu chi trả bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến việc bạn nộp hồ sơ ứng tuyển hoặc làm việc cho họ, bạn cần phải dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc tìm hiểu và đánh giá tất cả các thông tin cũng như thận trọng cân nhắc trước khi quyết định chi trả. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro hay tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào mà người dùng có thể gánh chịu khi đưa ra các quyết định liên quan đến việc tương tác với người dùng khác, bất kể thông qua Website HR1Jobs hay không.

Báo cáo vi phạm. Trong trường hợp bạn cho rằng hành vi của bất kỳ người dùng nào khác không phù hợp các quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn luôn có thể thông báo cho chúng tôi để xem xét.

Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nội dung Website nghề nghiệp HR1Jobs.com. Bạn thừa nhận, HR1Jobs Website cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên HR1Jobs Website bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website HR1Jobs và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website nghề nghiệp HR1Jobs.com” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp. Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Website HR1Jobs phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Website HR1Jobs mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Website HR1Jobs quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Website HR1Jobs cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép Website HR1Jobs dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

Các Liên Kết, Từ Chối Các Bảo Đảm, Giới Hạn Trách Nhiệm

Các liên kết. Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Website HR1Jobs, HR1Jobs.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ Website HR1Jobs. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Website HR1Jobs hoặc được kiểm soát bởi HR1Jobs.com. Website HR1Jobs không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối đến hoặc từ Website HR1Jobs mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Website HR1Jobs, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ Website HR1Jobs, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ Website HR1Jobs.

Tuân Thủ Và Xử Lý Vi Phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ, bản Điều khoản & Điều kiện này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ và bản Điều Kiện & Điều Khoản này, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi đăng tuyển, nội dung hoặc đường dẫn của bạn hoặc gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng website HR1Jobs nếu xét thấy cần thiết và tạm dừng và/hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại Phí Dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

Bảo Mật

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của HR1Jobs.

Các Vấn Đề Khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Website HR1Jobs và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website HR1Jobs có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Website HR1Jobs.

Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập Website HR1Jobs. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website HR1Jobs sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc Website HR1Jobs không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các luật của bang hay tỉnh sở tại của Website HR1Jobs, trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và Website HR1Jobs đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án tỉnh hay bang đó.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịchvụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ Website HR1Jobs đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Website HR1Jobs về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của Website HR1Jobs bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó.

Về đầu trang