Lọc nâng cao
Có 48 Công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HR1JOBS Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Library
 • Training

13/07/2022

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÍ CÔNG NGHIỆP VI NA Tuyển Gấp

10 - 14 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

27/09/2022

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÍ CÔNG NGHIỆP VI NA Tuyển Gấp

9 - 11 VND

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

27/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ Tuyển Gấp

10 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

20/09/2022

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PACIFIC CROSS VIỆT NAM Tuyển Gấp

Trên 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/09/2022

Công ty TNHH XNK Bobi Craft - chi nhánh 2 Tuyển Gấp

8 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

14/09/2022

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Transportation

07/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG Tuyển Gấp

10 - 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

07/09/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

5200 - 5800 USD

Hà Nội

07/09/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

5200 - 5800 USD

Hà Nội

07/09/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/09/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/09/2022

Công ty TNHH Samsung Interior Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

15/08/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Trên 3000 USD

Hồ Chí Minh

05/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT RADIANT Tuyển Gấp

8 - 10 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

05/09/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Bình Dương, Đồng Nai

29/08/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/08/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/08/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

26/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT RADIANT Tuyển Gấp

12 - 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

25/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT RADIANT Tuyển Gấp

Trên 10 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TANG LỄ BLACKSTONES Tuyển Gấp

10 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Bonus
 • Team Activities
 • Paid Leave

18/08/2022

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HR1JOBS Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen

08/07/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HR1JOBS Tuyển Gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

08/07/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ Tuyển Gấp

Trên 10 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Vouchers
 • Bonus
 • Healthcare Plan

02/08/2022

CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH Tuyển Gấp

Trên 8 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Kindergarten
 • Vouchers
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

29/07/2022