Quy Định Bảo Mật

Bảng quy định Bảo mật này áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang Website HR1Jobs.com và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập từ bất kỳ trang nào khác. HR1Jobs cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Khi người dùng truy cập trang của chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong quy định Bảo mật này. Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập một Website HR1Jobs từ một địa điểm nằm ngoài Việt Nam, việc sử dụng site đó được hiểu là bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài phạm vi nước đó và gửi tới Việt Nam.

Các trang webiste của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. HR1Jobs không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật mà người dùng thực hiện trên các site khác được kết nối tới từ Website HR1Jobs. Chúng tôi khuyến khích người dùng xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Các thông tin cá nhân được thu thập và lưu trữ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn và chúng tôi xem những thông tin này là thông tin cá nhân và chỉ sẽ sử dụng trong phạm vi hỗ trợ công việc
Những thông tin của bạn được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn không có nhu cầu hoặc chưa có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại thời điểm hiện tại, bạn có quyền thay đổi việc cung cấp các thông tin ra bên ngoài bằng việc ngừng tính năng tìm kiếm trên website HR1JObs (https://hr1jobs.com) và liên hệ qua email để được hỗ trợ. 

Website HR1Jobs sẽ yêu cầu thu thập một số thông tin của người dùng khi trở thành thành viên.

Một số thông tin cá nhân cần được cung cấp khi người dùng đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/bưu điện, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Website HR1Jobs cũng có thể thu thập thông tin như tuổi tác, giới tính, các mối quan tâm và sở thích. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với Website HR1Jobs nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Website HR1Jobs.

Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo tuyển dụng hoặc khai thác các tính năng khác của Website HR1Jobs. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.

Mỗi trang trong phạm vi Website HR1Jobs đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

Cookies và mục đích sử dụng

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ trang web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Website HR1Jobs đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie thì mới có thể sử dụng tính năng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).

HR1Jobs để giúp nâng cao khả năng tối đa để tiết kiệm thời gian trực tuyến của người dùng. Ngoài ra, Cookies sẽ gợi lại thông tin từ website như tên truy cập, mật khẩu và những phần tham khảo.

Các mục đích sử dụng Cookies gồm:

(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các hoạt động “mới” từ lần cuối cùng của người dùng ghé thăm website

(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của người dùng để không phải nhập lại mỗi lần truy cập website HR1Jobs

(3) Cho phép người dùng “kiểm tra danh sách” các công việc mà muốn đánh dấu để lưu trữ và xem lại sau này

Các quảng cáo đăng tuyển dụng của các doanh nghiệp đăng trên Website HR1Jobs cũng có thể dùng các cookie của riêng họ.

Website HR1Jobs sẽ tập hợp thông tin về việc sử dụng của người dùng, chẳng hạn những trang và dịch vụ người dùng đã truy cập. Chúng tôi cũng dung Cookies để theo dấu những lần nhấp chuột và cân bằng nội dung tải.

Việc sử dụng thông tin của người dùng

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, người dùng đồng ý để HR1Jobs Website, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc HR1Vietnam Holdings có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, kinh nghiệm hay kỹ năng, đều nhằm mục đích cải thiện và nâng cấp Website HR1Jobs, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và giới thiệu và phân phối các sản phẩm/ dịch vụ của HR1Jobs.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm/ dịch vụ do Website HR1Jobs hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm/ dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm/ dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi email hoặc các thông báo khác về những cập nhật mới của website tuyển dụng của HR1Jobs. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Website HR1Jobs liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Người dùng có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Thông tin của người dùng được ai thu thập

Khi trở thành thành viên và được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân trên website HR1Jobs, có nghĩa là người dùng đang chia sẻ thông tin đó với Website HR1Jobs, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, do đặc trưng dịch vụ của chúng tôi, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác trên Website HR1Jobs biết. Ví dụ, khi bạn điền thông tin cá nhân vào hồ sơ để tìm việc, thông tin này sẽ được hiển thị cho những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Ai sẽ được chia sẻ thông tin của người dùng

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Website HR1Jobs của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây.

  1. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin như vậy cho bên thứ ba nếu người dùng đồng ý ở nhựng trường hợp sau: nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên Website HR1Jobs, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email hay liên lạc với bạn. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem bạn có quan tâm đến các sản phẩm/ dịch vụ của một bên thứ ba hay không.
  2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty như: việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của HR1Jobs, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng
  4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty HR1Jobs, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống HR1Jobs trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì HR1Jobs hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.
  5. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của HR1Jobs (hay Website HR1Jobs.com). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website HR1Jobs hay các tài sản khác của HR1Jobs.

HR1Jobs có thể hỗ trợ công nghệ, lưu trữ Web và các dịch vụ liên quan khác cho các công ty hàng đầu khác để thiết lập mục tuyển dụng trên website của họ (đôi khi được gọi là “khu vực tuyển dụng”). Thông tin cá nhân và/hoặc có tính nhân khẩu học do bạn cung cấp trong các khu vực tuyển dụng trở thành một phần của cơ sở dữ liệu của Website HR1Jobs, nhưng không ai có thể truy cập trừ bạn, HR1Jobs và công ty có liên quan mà không có sự đồng ý của bạn.

Thông tin được thu thập trên trang thuộc khu vực tuyển dụng, hoặc trên trang chia sẻ nhãn hiệu (như trang về một cuộc thi do Website HR1Jobs và công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của cả HR1Jobs và công ty đó. Trong ví dụ này, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể phụ thuộc vào chính sách bảo mật của công ty đó và, trong trường hợp bất kỳ nào, HR1Jobs không chịu trách nhiệm về việc công ty kia sử dụng thông tin cá nhân và nhân khẩu học của bạn.

Các lựa chọn liên quan dành cho người dùng khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin cá nhân

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn website của Website HR1Jobs.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Website HR1Jobs có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của website tuyển dụng HR1Jobs ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

Người dùng sử dụng tính năng về truy cập, cập nhật và xoá thông tin

Chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “My profile” hoặc vào hình ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên Website HR1Jobs, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Logout” là liên kết có thể truy nhập từ màn hình “My Profile”

Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Forgot Password”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi lại mật khẩu cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.

Tài khoản Website HR1Jobs của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn song không thể truy nhập trên Internet.

Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn

Ngoài người quản trị Website HR1Jobs hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website HR1Jobs ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website HR1Jobs không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email. Để bảo đảm an toàn, bạn nên truy xuất ngay khi sử dụng xong Website HR1Jobs. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website HR1Jobs có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Bảo vệ đời tư của trẻ em.

Website HR1Jobs là website có số lượng người sử dụng lớn. Trẻ em sẽ phải xin phép bố mẹ trước khi gửi trực tuyến thông tin cá nhân tới ai đó. Website HR1Jobs không thể chia sẻ thông tin cá nhân về những người sử dụng dưới 13 tuổi với bên thứ ba. Ngoài ra, Website HR1Jobs sẽ không gửi bất kỳ email trực tiếp nào đề nghị người sử dụng thông báo họ dưới 13 tuổi.

Tự nguyện chia sẻ thông tin cá nhận của người dùng

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, ví dụ qua công việc bạn đăng lên hay qua email, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng, Tóm lại, nếu bạn gửi thông tin cá nhân trực tuyến có thể truy nhập công khai, nghĩa là bạn đã công khai toàn bộ thông tin cá nhân và bạn sẽ nhận được những thông báo từ những đối tác khác.

Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi bạn truy cập trên trang website.