12 Công việc đã tìm thấy

Busniess Assistant Intern

HR1 Vietnam
Trên 3 Tr VND
Hồ Chí Minh
27/04/2021

Nhân viên sản xuất

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Bonus
Travel Opportunities
Awards
6 - 8 Tr VND
An Giang, Bình Dương
27/04/2021

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại (TeleSales)

HR1 Vietnam
Awards
Bonus
Healthcare Plan
Travel Opportunities
Training
Trên 7 Tr VND
Hồ Chí Minh
26/04/2021

Nhân Viên Tư Vấn & CSKH

HR1 Vietnam
Bonus
7 - 12 Tr VND
Hồ Chí Minh
26/04/2021

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesales)

HR1 Vietnam
Awards
Healthcare Plan
Travel Opportunities
Team Activities
Training
5 - 10 Tr VND
Hồ Chí Minh
26/04/2021

Nhân Viên Rang Cafe (Roasting)

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Canteen
Team Activities
Trên 5 Tr VND
Hồ Chí Minh, Bình Dương
26/04/2021

Nhân Viên Pha Hương Liệu (Flavoring)

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Canteen
Team Activities
Trên 5 Tr VND
Hồ Chí Minh, Bình Dương
26/04/2021

Nhân Viên Lựa Hạt Cafe (Sorting)

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Canteen
Team Activities
Trên 5 Tr VND
Hồ Chí Minh
26/04/2021

Nhân Viên Đóng Gói Cafe

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Canteen
Team Activities
Trên 5 Tr VND
Hồ Chí Minh
26/04/2021

Nhân Viên Tư Vấn Sữa Dinh Dưỡng

HR1 Vietnam
Bonus
Awards
Training
Healthcare Plan
Team Activities
Travel Opportunities
Trên 7 Tr VND
Hồ Chí Minh
26/04/2021

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

HR1 Vietnam
Bonus
Awards
Healthcare Plan
Team Activities
Travel Opportunities
Laptop
Mobile
Đến 7 Tr VND
Hồ Chí Minh
26/04/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Travel Opportunities
Bonus
Awards
Team Activities
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
26/04/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP