Chương trình coaching được cung cấp bởi LCC

KHÓA PTD

Hết hạn - offline - Hồ Chí Minh

Trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng & khốc liệt như hiện nay, khả năng tối ưu hóa hiệu suất làm việc và phát triển nhân tài đã trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với mọi tổ chức. Hiểu rõ cách tận dụng tài năng sẵn có, phát triển tiềm năng của nhân viên và thúc đẩy sự đóng góp giá trị không chỉ giúp tổ chức duy trì sự cạnh tranh mà còn tạo ra môi trường làm việc đầy chủ động, cam kết và phát triển. Coaching được đánh giá là một công cụ đắc lực để thực hiện những điều trên.

KHÓA PCF (3 NGÀY)

Hết hạn - offline - Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo Professional Coaching Foundation của HR1LCC mang đến một nền tảng vững chắc về coaching chuyên nghiệp. Coaching (Khai vấn/Huấn luyện) tập trung vào việc hỗ trợ cá nhân hoặc nhóm nhằm thúc đẩy sự học tập, phát triển cá nhân, và đạt được mục tiêu. Nghiên cứu toàn cầu của Liên đoàn Coaching Quốc tế (ICF) năm 2016 cho thấy: Có 54% Nhà Lãnh đạo tại các tổ chức/doanh nghiệp hiện đang ứng dụng Coaching trong công việc quản lý của mình. Tại HR1LCC, chúng tôi thấy rằng Coaching không chỉ giú

KHÓA PCF (1 NGÀY)

Hết hạn - offline - Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo Professional Coaching Foundation của HR1LCC mang đến một nền tảng cơ bản về coaching chuyên nghiệp. Với chương trình một ngày chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nguyên tắc cơ bản của coaching, cách tạo môi trường hỗ trợ cho người khác để họ có thể tự khám phá, và áp dụng các kỹ thuật coaching để thúc đẩy sự phát triển cá nhân, lãnh đạo trong công việc cũng như trong tổ chức.