Trợ Giúp

Tìm việc

Để có được kết quả tìm kiếm công việc phù hợp/ mong muốn mà tôi đang tìm?

Bạn phải xác định được tiêu đề công việc bằng những từ khóa. Khi chọn từ khóa, bạn nên chọn những thuật ngữ chung trong lĩnh vực của bạn và mở rộng tương tự với mô tả tiêu đề công việc.  

Ví dụ: Bạn đang tìm công việc quản lý nhân sự, từ khóa là “quản lý” và thêm từ “quản lý nhân sự” cho tiêu đề và mô tả. Nếu bạn muốn kiếm việc trong 1 tỉnh hay thành phố nào đó, vui lòng chọn một địa điểm trong danh sách các địa điểm mong muốn trong thanh tìm kiếm “Chọn Địa Điểm”. Để biết thêm nhiều thông tin khác, hãy xem trong phần Tìm kiếm nâng cao.

Nếu cần thêm nhiều thông tin khác của nhà tuyển dụng, tôi cần liên hệ ai?

Nhà tuyển dụng thường chỉ cung cấp những thông tin họ muốn người xin việc cần biết. Tuy nhiên, nếu bạn cần muốn biết them các thông tin chi tiết về Nhà tuyển dụng hoặc muốn liên hệ với Nhà tuyển dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ cập nhật thông tin đó một cách chính xác.

Nếu thông tin đăng tuyển dụng không đúng với sự thật, tôi sẽ làm gì?

Theo Thỏa Thuận Sử Dụng của HR1Jobs, nếu HR1Jobs phát hiện Nhà tuyển dụng đăng tải thông tin không đúng với sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín thì HR1Jobs sẽ xử lý để bảo vệ những người tìm việc. Chúng tôi có thể xóa đi những đăng tuyển dụng đấy, ngăn cản không cho liên hệ với người đăng việc thông qua dữ liệu công việc của HR1Jobs.com và yêu cầu bộ phận luật pháp của chúng tôi thực hiện quyền hạn thực hiện luật pháp. Để bảo vệ chính bạn không trở thành nạn nhân của những biểu hiện gian lận này, chúng tôi đề nghị những điều sau:

Không cung cấp số bảo hiểm xã hội của bạn cho bất cứ nhà tuyển dụng tiềm năng nào ngay cả khi họ yêu cầu gửi để kiểm tra “việc chi tiêu hàng ngày”.

Những Thỏa thuận Sử dụng của HR1Jobs ngăn cấm đăng tải những công việc đòi hỏi người tìm việc phải trả phí trước khi làm việc. Vui lòng không cung cấp số thẻ tài khoản, số tài khoản ngân hàng cho nhà tuyển dụng tiềm năng hoặc tham gia vào bất cứ giao dịch nào mà trong đó bạn được yêu cầu phải chuyển hoặc trao đổi tiền tệ hoặc tín dụng cho một nhà tuyển dụng tiềm năng.

Hãy chú ý khi cung cấp qua điện thoại hoặc trên mạng cho những nhà tuyển dụng tiềm năng bất cứ thông tin cá nhân nào khác so với thông tin bạn đã cung cấp trong Hồ Sơ Xin Việc của bạn.

Khi trả lời với những cá nhân dường như có ý đại diện cho một nhà tuyển dụng tiềm năng, nên nghiên cứu về công ty đó để bảo đảm rằng họ có thực.

Tất cả các lời cảnh giác trên đây nhằm giúp cho người tìm việc tránh được những rủi ro đáng tiếc, đồng thời chúng tôi cũng mong là các bạn nên tỏ ra thận trọng với những đối tượng tuyển dụng không quen biết.

Trong khi những cảnh báo trên lập ra nhằm giúp bạn tránh tình huống bị lừa gạt, nhưng họ không thấu đáo chút nào và bạn nên chú ý khi làm việc với những tổ chức không quen thuộc. Nếu bạn cảm thấy bạn đã là nạn nhân của một tội phạm tự cho là nhà tuyển dụng tiềm năng biết tên và thông tin về bạn thông qua HR1Jobs.com, vui lòng báo cho chúng tôi được biết.

 

My Career

Nộp Đơn Trực Tuyến nghĩa là gì?

Khi bạn ứng tuyển hồ sơ vào bài đăng tuyển, nhà tuyển dụng sẽ nhận được Hồ sơ xin việc của bạn qua địa chỉ email. Họ cũng có thể truy cập để xem bất cứ lúc nào từ Hệ thống quản lý Hồ Sơ Xin Việc của họ trong tài khoản trên HR1Jobs.com. Tất cả những Hồ sơ xin việc bạn ứng tuyển trực tuyến trên mạng đều được lưu giữ trong tài khoản của bạn ở Phần Báo Cáo Hồ Sơ. Báo Cáo này sẽ không lưu trữ những Hồ sơ xin việc mà bạn gửi qua  bằng email, thư hoặc fax.

Nếu quên tên truy cập (username) và/hoặc mật khẩu (password), tôi sẽ làm gì?

Vui lòng nhấp vào "Quên Mật Khẩu" trên trang Đăng Nhập và sau đó cung cấp địa chỉ email trước đây của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi tên truy cập và mật mã vào địa chỉ email hiện hành của bạn.

Để xem lại những công việc mà tôi đã nộp đơn?

Bạn có thể xem lại các công việc mà bạn ứng tuyển tại Báo cáo Nộp Đơn Trực Tuyến trong tài khoản của bạn.

Nếu muốn thay đổi địa chỉ email hoặc mật mã (password), tôi sẽ làm gì?

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản và chọn Chỉnh Sửa Tài Khoản sau khi cài đặt mật khẩu mới. Bạn chọn Submit, xem như đã thành công.

 

Hồ sơ xin việc

Để biết được có bao nhiêu nhà tuyển dụng nào đã xem Hồ Sơ Xin Việc và số lượng xem hồ sơ của tôi?

Sau khi đăng nhập tài khoản, bạn sẽ thấy được thông tin những Nhà tuyển dụng đã xem Hồ sơ của bạn tại trang Dashboard.

Các mức độ bảo mật đối với Hồ Sơ Xin Việc

Cho phép tìm kiếm hồ sơ  Bạn nên chọn chế độ Cho phép tìm kiếm hồ sơ. Điều này giúp cho nhà tuyển dụng có thể tìm thấy hồ sơ, thông tin liên lạc, quá trình làm việc và những người tham khảo của bạn.

Bảo mật và Có thể tìm thấy  Việc lưu trữ bảo mật thông tin liên hệ, công ty làm việc gần nhất của bạn nhằm giữ riêng biệt nhưng Hồ sơ Xin Việc của bạn vẫn có thể được nhà tuyển dụng tìm thấy, tùy vào sự lựa chọn của bạn về thông tin bảo mật.

Không cho phép tìm kiếm hồ sơ  Hồ Sơ Xin Việc của bạn sẽ không hiển thị trên hệ thống HR1Jobs, do đó nhà tuyển dụng không thể tìm thấy hồ sơ. Tuy nhiên, Hồ Sơ Xin Việc của bạn vẫn còn lưu giữ trong dữ liệu của chúng tôi và bạn có thể ứng tuyển cho nhà tuyển dụng khi nào bạn tự nộp. Chúng tôi không theo dõi những ai đã xem Hồ sơ của bạn, và bạn chỉ có thể biết nhà tuyển dụng nào đã xem Hồ sơ của bạn nếu họ liên lạc với bạn.

Cách thức thay đổi trạng thái Bảo Mật trên Hồ Sơ Xin Việc

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp chuột vào Chỉnh sửa thông tin
  2. Chọn những thông tin nào cần bảo mật.
  3. Nhấp Lưu.

Nếu Hồ Sơ Xin Việc của tôi không hiển thị số lần Nhà tuyển dụng xem, thì phải làm sao?

Hãy chắc chắn rằng Hồ Sơ Xin Việc của bạn ở trạng thái Searchable (bật nút xanh). Nếu không ở trạng thái Searchable này, Nhà tuyển dụng sẽ không được tìm thấy Hồ Sơ Xin Việc của bạn.

Muốn thay đổi số điện thoại trong Hồ Sơ Xin Việc của tôi bằng cách nào?

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, Chọn Thông tin cá nhân của bạn và nhấp chuột vào sửa số điện thoại.

Trên trang này, bạn có thể thay đổi số điện thoại mà bạn đã nhập vào trước đây.
Nhấp Lưu (Save).