13 Công việc đã tìm thấy

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
25/05/2021

National Sales Manager/ Area Sales Manager (Mekong Delta)

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
24/05/2021

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
20/05/2021

Project Manager Assistant

YUKINO FOODS
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
07/05/2021

Project Manager Assistant

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
29/04/2021

Business Assistant Intern

HR1 Vietnam
Đến 2 Tr VND
Hồ Chí Minh
29/04/2021

Busniess Assistant Intern

HR1 Vietnam
Trên 3 Tr VND
Hồ Chí Minh
27/04/2021

DATABASE ADMINISTRATOR (QUẢN TRỊ DỮ LIỆU)

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
25/03/2021

SALE ADMIN

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
18/03/2021

TECHNICAL SALES MANAGER

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
15/03/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP