Mô tả công việc

 • Tổ chức, xây dựng hệ thống kế toán của Chi nhánh phù hợp quy định, chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật và công ty.
   
 • Phân công công việc và điều hành hoạt động bộ phận kế toán của Chi nhánh. Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán của Chi nhánh đảm bảo tính trung thực, chính xác.
   
 • Xây dựng hệ thống các quy trình, quy định về quản lý tài chính, kế toán. Phổ biến các quy định của Công ty cho các bộ phận. Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý tài chính của các bộ phận tại Chi nhánh.
   
 • Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong bộ phận.
   
 • Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính đơn vị.
 •  
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội nhóm.
 •  
 • Tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc, kế toán trưởng trong việc xây dựng kế hoạch ngân sách, chiến lược quản lý tài chính cho sự phát triển của công ty.
 •  
 • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc và của Tổng công ty.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
 •  
 • Có trên 05 năm kinh nghiệm trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chuyển phát nhanh, giao nhận, sản xuất…
   
 • Nắm vững chế độ tài chính, kế toán, thuế, hoạt động tài chính kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan
   
 • Có chứng chỉ kế toán trưởng (còn hiệu lực)
 •  
 • Kỹ năng excel tốt, thành thạo vi tính văn phòng,
 •  
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (bắt buộc) hoặc Tiếng Trung giao tiếp (ưu tiên)
 •  
 • Kỹ năng giao tiếp, năng lực quản lý đội nhóm, quản lý công việc có khả năng chịu áp lực công việc
 •  
 • Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận, chăm chỉ.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

15 - 17 Triệu VNĐ

Long An

22/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 55 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

22/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

18/07/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

50 - 65 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 20 Triệu VNĐ

Bình Dương

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

17 - 24 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 35 Triệu VNĐ

Đồng Nai

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024