Lọc nâng cao
Có 915 Công việc đã tìm thấy

HR1Vietnam Holdings Tuyển Gấp

Đến 50 Triệu VNĐ

Hà Nội

20/05/2024

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN HOÀNG

13 - 16 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

19/04/2024

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN HOÀNG

13 - 16 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

19/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MJGROUP HOLDINGS VIỆT NAM

20 - 70 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MITEC

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities

17/04/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

17/04/2024

CÔNG TY TNHH AT VIETNAMHAIR

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

17/04/2024

CÔNG TY TNHH PHÁT H&M

8 - 9 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities

17/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NITODA

5 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

16/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NITODA

7 - 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

16/04/2024

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH KHÁM PHÁ

10 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

16/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Training

16/04/2024

ONSCHOOL - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities

16/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN THÁI HƯNG

8 - 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library

16/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

16/04/2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JIALIN

15 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

15/04/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TA

Trên 8 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

15/04/2024

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

15/04/2024

CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

15/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y HANOVET

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

15/04/2024

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K - TẠI HÀ NỘI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

12/04/2024

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH IAM TRAVEL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/04/2024

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

15 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARCO VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

11/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARCO VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

11/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARCO VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

11/04/2024