8 Công việc đã tìm thấy

Nhân Viên Sale Admin (Biết Tiếng Anh)

Công ty TNHH Buwon Vina
Lương thỏa thuận
Đồng Nai
28/05/2021

Logistics Staff

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Đồng Nai
26/05/2021

General Accountant

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Đồng Nai
05/05/2021

Export Sales Executive (China Market)

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Đồng Nai
28/04/2021

Supply & Demand Planning Supervisor

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
09/04/2021

Admin Excutive/Assistant

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Đồng Nai
07/04/2021

Bio & Organic product Sales and Marketing Manager

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Đồng Nai
06/04/2021

PRODUCTION CONTROL DEPUTY MANAGER

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Đồng Nai
15/03/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP