Lọc nâng cao
Có 226 Công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN TĐP VINA

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

15/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TĐP VINA

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

15/08/2023

Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam

20 - 25 Triệu VNĐ

Bắc Ninh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

14/08/2023

CÔNG TY TNHH THT MEDIA

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards

14/08/2023

CÔNG TY TNHH THT MEDIA

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

14/08/2023

CÔNG TY TNHH THT MEDIA

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

14/08/2023

CÔNG TY TNHH THT MEDIA

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

14/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO

10 - 13 Triệu VNĐ

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

09/08/2023

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI PHÁT

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus

07/08/2023

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI PHÁT

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus

07/08/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

03/08/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ COWAIN VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

02/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HUDLAND THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

7 - 9 Triệu VNĐ

Bắc Ninh

 • Bonus
 • Healthcare Plan

31/07/2023

CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/07/2023

CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/07/2023

CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/07/2023

CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/07/2023

CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/07/2023

CÔNG TY TNHH SIE VINA

1 - 12 Triệu VNĐ

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

26/07/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC

500 - 800 USD

Bắc Ninh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/07/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC

1000 - 1300 USD

Bắc Ninh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/07/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC

450 - 500 USD

Bắc Ninh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội, Bắc Ninh

 • Training
 • Vouchers

20/07/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

20/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

20/07/2023

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

19/07/2023