• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Trên 2 năm
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

 • Tổng hợp và cập nhật tiến độ dự án;
 • Theo dõi, cập nhật, đôn đốc công việc theo tiến độ dự án.
 • Tổng hợp các yêu cầu dự án và danh mục phạm vi dự án.
 • Thống kê, theo dõi và tổng hợp về phạm vi của dự án (từ thiết kế, xây lắp, mua sắm, nghiệm thu, thanh toán)
 • Tổng hợp và cập nhật dự toán, chi phí thực hiện dự án.
 • Tổng hợp, báo cáo công việc phạm vi mình theo dõi
 • Hỗ trợ Ban GĐ tổng hợp thông tin, báo cáo và các công việc liên quan

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành có liên quan trở lên
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2 năm trở lên.
 • Tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc tương đương
 • Trình độ tin học: thông thạo Ms Office, MS Project, Internet...
 • Có chứng chỉ về quản lý dự án, đặc biệt PMP, là một lợi thế.
 • Có kỹ năng giao tiếp, điều phối, chăm chỉ, trách nhiệm
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 4000 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

06/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024