Mô tả công việc

 • Phân tích, hoạch định nhu cầu nhân sự của Đơn vị phụ trách; xác định nhu cầu thực tế cần tuyển dụng; triển khai các kế hoạch/ chương trình tuyển dụng sao cho phù hợp.
 • Tương tác/hợp tác chặt chẽ với Trưởng Đơn vị/Bộ phận và các đầu mối quản lý cấp trung của Nhà trường nhằm tìm kiếm, thu hút, phát triển tài năng, nâng cao chất lượng tuyển dụng và góp phần xây dựng, phát triển năng lực nội bộ.
 • Theo dõi, đồng hành, theo sát quá trình hội nhập và ghi nhận cảm nhận/ phản hồi của nhân viên mới một cách trọn vẹn.
 • Theo dõi, nhận diện những vấn đề về con người; đánh giá thái độ, khuynh hướng làm việc của GV, NV.
 • Dự trù/ Cảnh báo các tình huống có khả năng xảy ra để kịp thời thông tin cho Cấp Quản lý đồng thời đề xuất các giải pháp cần thiết
 • Tìm hiểu, ghi nhận, giải quyết những vấn đề phát sinh hoặc mâu thuẩn nội bộ trong việc triển khai các kế hoạch phát triển tại Đơn vị phụ trách.
 • Tiếp cận và xử lý nhanh chóng với các khiếu nại/các câu hỏi của các cấp quản lý, GV, NV
 • Đề xuất những ý tưởng, sáng kiến đóng góp vào quá trình phát triển hệ thống lãnh đạo kế thừa
 • Tham gia vào quá trình xem xét, đánh giá thái độ, khuynh hướng làm việc của GV, NV.
 • Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Cấp Quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ/ Thạc sĩ/ Cử nhân chuyên ngành
 • Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, thành thạo vi tính văn phòng
 • Có khả năng phân tích chỉ số và xu hướng nhân sự
 • Có khả năng xử lý các vấn đề phức tạp về quan hệ lao động cũng như giải quyết khiếu nại trong nội bộ
 • Có khả năng lập kế hoạch về lực lượng lao động và kế thừa
 • Có khả năng phân tích nhu cầu đào tạo cho các cá nhân
 • Có khả năng tham vấn chiến lược đào tạo nội bộ
 • Kỹ năng networking cao
 • Xây dựng quan hệ tốt và giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng quản lý con người, phát triển nhân viên.
 • Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu thời gian

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

45 - 50 Triệu VNĐ

Long An

25/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

25/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

25/07/2024

HR1Vietnam Holdings

35 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

24/07/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 17 Triệu VNĐ

Hà Nội

23/07/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/07/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 17 Triệu VNĐ

Long An

22/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 55 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

22/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

18/07/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

50 - 65 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 20 Triệu VNĐ

Bình Dương

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

17 - 24 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

16/07/2024