Phúc lợi dành cho bạn

 • Thưởng hiệu quả; Lễ Tết

 • Đào tạo chuyên môn

Mô tả công việc

1. Thực thi chiến lược Thu nợ trực tiếp, tìm kiếm, xác minh thông tin và đôn đốc KH trả nợ đối với các khách hàng được phân công:
- Tiếp nhận danh mục khách hàng, nghiên cứu hồ sơ khoản nợ để nắm thông tin khách hàng, khoản nợ và sắp xếp danh mục ưu tiên xử lý, ưu tiên thực hiện các hồ sơ thu nợ có mức độ khó thấp.
- Thực hiện các cuộc Thu nợ trực tiếp theo đúng kịch bản và chiến lược, ghi nhận đầy đủ kết quả tác nghiệp lên hệ thống dữ liệu, đảm bảo đáp ứng KPI.

2. Thực thi phương án giảm thiểu rủi ro của khách hàng phát sinh trong quá trình Thu nợ trực tiếp:
- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
- Đánh giá, phân tích thực trạng KH và/hoặc tình trạng tác nghiệp.
- Đề xuất về các phương án giảm thiểu rủi ro theo quy định.
- Triển khai phương án giảm thiểu rủi ro sau phê duyệt theo phân công.

3. Tham gia việc phát hiện gian lận trong quá trình tác nghiệp:
- Thực hiện phát hiện gian lận trong quá trình kiểm tra hồ sơ khách hàng và thực tế làm việc với khách hàng.
- Thông báo tới cấp quản lý về các khách hàng có dấu hiệu gian lận.
- Phối hợp làm việc với các bên liên quan để cung cấp thông tin khách hàng khi có sự đồng ý của cấp quản lý có thẩm quyền.

Yêu cầu công việc

- Bằng cấp yêu cầu: Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các công việc như thu hồi nợ/hoặc liên quan đến hỗ trợ pháp lý, xã hội...

- Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.

- Xử lý tình huống phát sinh của KH, thuyết phục và hỗ trợ KH giải quyết HĐ tín dụng ngân hàng.

- Ưu tiên có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính ngân hàng.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Trên 70 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

23/05/2024

HR1Vietnam Holdings

2000 - 2700 USD

Long An

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 25 Triệu VNĐ

Bắc Ninh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

30 - 35 Triệu VNĐ

Đồng Nai

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 45 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Long An

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

2000 - 2500 USD

Hồ Chí Minh

21/05/2024

HR1Vietnam Holdings

10 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

21/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 50 Triệu VNĐ

Hà Nội

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

60 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 35 Triệu VNĐ

Nước ngoài / Oversea

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 22 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Tiền Giang

26/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hải Dương

25/04/2024