Mô tả công việc

Trách nhiệm:
1. Vận hành hệ thống xử lý nước sạch đúng quy định, đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng nước phục
vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong toàn công ty.
2. Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy định, đảm bảo hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu
xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt phát sinh trong toàn công ty.
3. Kiểm tra chất lượng nước thải và nước sạch trong ca phụ trách, đảm bảo chất lượng nước được
xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo luật định.
4. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của máy móc thiết bị thuộc bộ phận xử lý nước đảm bảo an toàn
vận hành. Báo cáo/thông tin cho Trưởng bộ phận Xử lý nước và/hoặc Ban cơ điện khi có phát
sinh sự cố thiết bị để kịp thời khắc phục.
5. Thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong ca phụ trách.
6. Điều động, phân công công việc cho nhân viên ép bùn - pha hóa chất thực hiện các công việc
được giao trong ca phụ trách.
7. Cập nhật tình trạng và báo cáo công công tác vận hành cho Trưởng bộ phận Xử lý nước.
8. Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận Xử lý nước giao phó.
9. Xem xét, đề xuất cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động cho nhân viên Công ty
10. Cập nhật và theo dõi hồ sơ an toàn lao động.

Quyền hạn:
- Được điều động nhân sự, phân công công việc trong bộ phận xử lý nước.
- Được quyền yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho công việc được giao.
- Được sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công việc.
- Điều chỉnh các thông số vận hành cho phù hợp với thực tế.
- Xử lý công việc, tình huống trong ca vận hành.
- Đề xuất lên cấp trên các vấn đề có liên quan đến công việc đang phụ trách.
- Đề xuất được đào tạo các kiến thức, kỹ năng liên quan đến công việc được giao.
- Được hưởng các quyền theo luật lao động quy định.
- Được từ chối không xem xét cấp phát đồng phục & BHLĐ không phù hợp.
- Được phép tiếp cận tới hồ sơ liên quan tới cấp phát đồng phục & BHLĐ.

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Cao đẳng chuyên ngày môi trường
- Kinh nghiệm làm việc: 01 năm kinh nghiệm vận hành Xử lý nước
- Ngoại ngữ : Đọc, hiểu được hồ sơ chuyên môn về xử lý nước
- Tin học : Văn phòng.

HR1Vietnam Holdings

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
  • Website:
    www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Tây Ninh

19/04/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 2000 USD

Hồ Chí Minh

19/04/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

17/04/2024

HR1Vietnam Holdings

1000 - 1200 USD

Cambodia

17/04/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 2500 USD

Cambodia

17/04/2024

HR1Vietnam Holdings

1000 - 1200 USD

Cambodia

17/04/2024

HR1Vietnam Holdings

2000 - 3000 USD

Cambodia

17/04/2024

HR1Vietnam Holdings

10 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

16/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

16/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

16/04/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 32 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

12/04/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 60 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

12/04/2024

HR1Vietnam Holdings

35 - 40 Triệu VNĐ

Đồng Nai

12/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 50 Triệu VNĐ

Đồng Nai

12/04/2024

HR1Vietnam Holdings

10 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

09/04/2024

HR1Vietnam Holdings

30 - 40 Triệu VNĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu

09/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

09/04/2024