Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm xem xét dự trù, giá, hợp đồng: hóa chất - thuốc nhuộm, mộc, sợi (nguyên liệu) trong và ngoài nước để đáp ứng kế hoạch sản xuất
 • Đảm bảo số lượng nguyên liệu tồn không vượt quá định mức
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý nguyên liệu tồn lâu hàng tháng
 • Lập và gởi dự báo, kế hoạch cho Nhà cung cấp khi có yêu cầu
 • Báo cáo, thống kê định kỳ hàng tháng cho Trưởng/Phó phòng kế hoạch hoặc khi có yêu cầu của Ban Giám Đốc
 • Hỗ trợ lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng và giữ mối quan hệ với nhà cung cấp
 • Tính toán chỉ phí, lập định mức nguyên vật liệu, hổ trợ công tác tính giá thành .
 • Hướng dẫn, phát triển nhân viên thu mua, cải tiến hoạt động mua hàng
 • Giám sát chặt chẽ qui trình mua hàng, kiểm soát giá nguyên liệu, chỉ phí mua hàng

Yêu cầu công việc

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua vải, mua hóa chất các loại (ngành dệt nhuộm)
 • Có kinh nghiệm 1 năm ở level Trưởng bộ phận hoặc Giám sát
   

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

18/07/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

50 - 65 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 20 Triệu VNĐ

Bình Dương

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

17 - 24 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 35 Triệu VNĐ

Đồng Nai

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1800 - 2300 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024