Mô tả công việc

Trách nhiệm cụ thể:

 • Thực Hiện Công Việc In Offset:
 • Chịu trách nhiệm cho quá trình in offset, bao gồm cả thiết lập máy, chọn lựa màu sắc, và điều chỉnh máy in để đảm bảo chất lượng cao.
 • Theo dõi và kiểm soát các thông số sản xuất như áp suất, tốc độ và nhiệt độ.

Kiểm Soát Chất Lượng:

 • Thực hiện các bước kiểm soát chất lượng định kỳ để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
 • Sửa chữa và điều chỉnh máy in khi cần thiết để khắc phục sự cố chất lượng.

Bảo Dưỡng và Sửa Chữa:

 • Thực hiện các công việc bảo dưỡng định kỳ cho máy in để đảm bảo sự vận hành suôn sẻ.
 • Thực hiện sửa chữa cơ bản và báo cáo sự cố nếu có.

Tuân Thủ An Toàn và Quy Định:

 • Tuân thủ các quy tắc an toàn lao động và quy định ngành công nghiệp in ấn.
 • Đảm bảo rằng tất cả các công việc được thực hiện đều tuân thủ theo quy trình và tiêu chuẩn.

Giao Tiếp và Hợp Tác:

 • Tương tác chặt chẽ với các thành viên khác trong đội ngũ sản xuất để đảm bảo sự hiệu quả và chất lượng.
 • Báo cáo sự cố hoặc yêu cầu hỗ trợ đến quản lý kỹ thuật hoặc người quản lý sản xuất.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp chuyên ngành
 • Kinh nghiệm làm việc vận hành máy in offset, đặc biệt là dòng máy offset Mitsubishi, offset Komori
 • Kiến thức chuyên sâu về các loại máy in offset và quy trình sản xuất.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và sửa chữa cơ bản.
 • Sẵn sàng làm ca

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 4000 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

06/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024