• Mức lương:
  Trên 30 Triệu VNĐ
 • Kinh nghiệm:
  Từ 3 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi Làm Việc:

Mô tả công việc

Nhiệm vụ tư vấn pháp lý, bao gồm:

- Thực hiện soạn thảo và rà soát, hỗ trợ bộ phận liên quan đàm phán hợp đồng và các tài liệu pháp lý của Công ty;

- Khi có vấn đề pháp lý phát sinh, chịu trách nhiệm:

+ đưa ra phương án pháp lý liên quan

+ phân tích các lựa chọn ch Ban lãnh đạo và các bộ phận

+ hỗ trợ các bộ phận liên quan thực hiện phương án được lựa chọn;

+ trường hợp các vấn đề lớn và phức tạp, đề xuất các đơn vị hỗ trợ bên ngài và là đầu mối làm việc với các đơn vị hỗ trợ bên ngoài

- Thực hiện đánh giá và báo cáo Ban lãnh đạo các rủi ro, đề xuất phương án cho các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Xây dựng, cập nhật hệ thống kiểm soát tuân thủ pháp luật của Công ty và thực hiện kiểm soát.

Nhiệm vụ thực hiện thủ tục pháp lý: Trực tiếp thực hiện hoặc cũng đơn vị thuê ngoài thực hiện các thủ tục pháp lý đảm bảo hoạt động của Công ty

Nhiệm vụ khác:

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để tổng hợp và quản lý văn bản nội bộ Công ty bao gồm: quy chế, quy định, quy trình làm việc, form mẫu biểu,… theo chỉ đạo từ Ban lãnh đạo; đảm bảo tính chặt chẽ và đầy đủ của văn bản nội bộ

- Cập nhật và sửa đổi các văn bản nội bộ của công ty sao cho luôn đảm bảo điều kiện vận hành

- Quản lý việc lưu trữ (tài liệu mới, tài liệu thay thế, tài liệu sửa đổi hoặc bổ sung) của công ty

- Phối hợp người chịu trách nhiệm về Công nghệ thông tin thực hiện cập nhật hệ thống CNTT theo các nội dung ban hành hoặc thay đổi, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành và quản trị

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm tại các công ty liên doanh/ 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc các tập đoàn quy mô lớn

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày và đàm phán tốt.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.

- Kỹ năng xử lý vấn đề, giải quyết công việc.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

18/07/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

50 - 65 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 20 Triệu VNĐ

Bình Dương

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

17 - 24 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 35 Triệu VNĐ

Đồng Nai

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1800 - 2300 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024