Tìm bài viết phù hợp

Diễn đàn người lao động 2023: Quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động phải được giải quyết

01/08/23 04:46

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong diễn đàn Người lao động năm 2023 đã đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã được trao đổi và thống nhất tại diễn đàn. Đồng thời, ông cũng đề xuất tổ chức giám sát việc thực hiện để bảo đảm các nội dung kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và người lao động phải được giải quyết triệt để.

Tại diễn đàn, có tổng cộng 21 lượt công nhân, người lao động đã phát biểu và đưa ra các kiến nghị liên quan đến nhóm chính sách nhà ở xã hội và nhà ở dành cho công nhân; nhóm chính sách về điều kiện lao động và bữa ăn giữa ca; nhóm chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, cũng như cả Luật Công đoàn; về các chế độ và chính sách liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; về quản trị quốc gia và cải cách hành chính; và về cơ chế và chính sách cho một số ngành, nghề đặc thù.

Đại diện các cơ quan của Quốc hội cũng như lãnh đạo các bộ, ngành, và cơ quan hữu quan đã tham gia phát biểu để tiếp thu và làm rõ những vấn đề mà công nhân và người lao động đang quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các ý kiến của đoàn viên, người lao động đã phản ánh đúng tình hình thực tế về đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm và mối quan tâm của công nhân, người lao động trên toàn quốc. Những ý kiến này đã chỉ ra những bất cập trong việc thực thi chính sách và pháp luật, gây bức xúc và băn khoăn cho đoàn viên, công nhân, người lao động liên quan đến nhiều nhóm vấn đề, như:

  1. Việc làm và duy trì việc làm bền vững.
  2. Nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, điều kiện làm việc.
  3. Nâng cao trình độ và kỹ năng nghề của người lao động.
  4. Xây dựng và tiếp cận nhà ở, thiết chế văn hóa cho công nhân.
  5. An sinh xã hội và các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.
  6. Chính sách thu hút và đào tạo người lao động, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
  7. Chính sách trong các ngành đặc thù.

Các ý kiến cũng đã phản ánh thực trạng thi hành và đưa ra góp ý đối với các dự án luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động, như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Đất đai...

Mặc dù hệ thống pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn đã được không ngừng hoàn thiện, nhưng vẫn tồn tại các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế và cần được sửa đổi, bổ sung. Việc thực thi pháp luật tại một số nơi và thời điểm vẫn chưa đảm bảo nghiêm minh, dẫn đến vi phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công tác giám sát của các cơ quan của Quốc hội và các tổ chức đoàn thể cũng cần được thường xuyên và đầy đủ hơn. Hoạt động của tổ chức công đoàn ở các cấp vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh rằng trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm và chăm sóc từ Đảng và Nhà nước, đời sống của công nhân, viên chức và người lao động đã có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có một số bộ phận đoàn viên, công nhân và người lao động đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tình hình đất nước đang phải đối diện với "khủng hoảng kép".

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng các ý kiến đã được đoàn viên, công nhân và người lao động đưa ra tại Diễn đàn là rất cụ thể và thiết thực, phản ánh chính xác tâm tư và nguyện vọng chính đáng của họ. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Các câu hỏi, ý kiến, đề xuất và kiến nghị đã được lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Bộ và ngành liên quan trả lời thẳng thắn, ngắn gọn và xúc tích, đi thẳng vào vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chân tình và thẳng thắn từ các đại biểu đại diện cho đoàn viên, người lao động trên toàn quốc. Ông bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đối với những khó khăn, vất vả mà công nhân và người lao động hàng ngày đang phải đối mặt trong lao động sản xuất và đời sống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng đối với những vấn đề bức xúc và bất cập mà đoàn viên, công nhân và người lao động đã đưa ra nhưng chưa được giải đáp, các cơ quan của Quốc hội và các Bộ, ngành có liên quan sẽ tổng hợp và tiếp thu để khẩn trương giải quyết. Ông đề nghị các cơ quan này thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã được trao đổi và thống nhất tại Diễn đàn, tổ chức giám sát việc thực hiện để bảo đảm giải quyết triệt để các nội dung kiến nghị về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và người lao động.

Xem thêm: Thực trạng hiện nay của một bộ phận người đi làm: Mòn mỏi tìm việc...

Đồng thời, một số vấn đề đề xuất và kiến nghị đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhiệm kỳ XV; đối với những vấn đề khác chưa có trong Chương trình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và nếu cần điều chỉnh, bổ sung ngay thì báo cáo đề xuất để Quốc hội xem xét và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá cao và hoan nghênh việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng chính sách pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận rằng sau 94 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và trở thành tổ chức rộng lớn, đại diện xứng đáng nhất của giai cấp công nhân, là nơi đáng tin cậy và gắn bó của giai cấp công nhân và người lao động. Công đoàn Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng như cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng công nhân lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự tin tưởng rằng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, sẽ được tổ chức thành công. Đại hội sẽ thảo luận và quyết định về những vấn đề quan trọng liên quan đến chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, cũng như đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn. Đại hội đặt ra những giải pháp căn cơ và toàn diện để tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp và đoàn kết người lao động. Điều này góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến và tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công đoàn cũng đóng vai trò là lực lượng đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng thành công của diễn đàn hôm nay sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần luôn đổi mới và hành động quyết liệt của Quốc hội và Chính phủ vì lợi ích của nhân dân và giai cấp công nhân. Đồng thời, thành công này cũng sẽ khẳng định vai trò chủ động và tích cực của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Nguồn: VOV

HR1 JOBS- NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

Tìm việc và tuyển dụng

Tìm việc và tuyển dụng ngành IT HR1Tech.com

BÁO CÁO TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2024 - 2025

Kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch, tuy nhiên, những thách thức từ bối cảnh kinh tế toàn cầu và thị trường...

Gen Z Viết CV Giống Nhau Do Dùng ChatGPT

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số phát triển như vũ bão, Thế hệ Z (Gen Z) đang nắm bắt công nghệ theo cách thức chưa từng có. Xu hướng sử dụng...

Microsoft: Tỷ lệ dùng AI làm việc ở Việt Nam cao hơn thế giới

Theo một khảo sát của Microsoft, tỷ lệ dùng AI làm việc ở Việt Nam cao hơn mức trung bình chung của thế giới. Cụ thể hơn,88% lao động tri...

Dự Báo Xu Hướng Truyền Thông Toàn Cầu 2024

Theo báo cáo “2024 Media Trends and Predictions”, Kantar đã vén màn những đổi mới đáng chú ý sẽ định hình ngành truyền thông trong năm nay.

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG MARKETING MÙA HÈ 2024

Mùa hè là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong năm. Đây là lúc đa số các thương hiệu từ các lĩnh vực đều lựa chọn để đầu tư và...

Báo Cáo Xu Hướng Làm Việc Năm 2024

Trong thị trường việc làm thay đổi nhanh chóng như ngày nay, việc đón đầu xu hướng đòi hỏi phải tận dụng mọi công cụ sẵn có. Xu hướng làm...