329 Công việc đã tìm thấy

Sales Staff Position

HR1 Vietnam
Đến 1,600 USD
Hồ Chí Minh
10/06/2021

Center Manager

HR1 Vietnam
Awards
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
08/06/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

HR1 Vietnam
Trên 7 Tr VND
Hồ Chí Minh
04/06/2021

Financial - Accounting Manager

HR1 Vietnam
Transportation
Healthcare Plan
Training
Team Activities
Canteen
Bonus
Lương thỏa thuận
Đồng bằng Sông Cửu Long
03/06/2021

Senior Brand/Brand Manager

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
03/06/2021

Senior Sales Executive

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Training
Travel Opportunities
Bonus
Transportation
20 - 30 Tr VND
Hồ Chí Minh
01/06/2021

Chuyên Viên Phát Triển Ngành Hàng

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Bonus
Team Activities
Travel Opportunities
Canteen
Đến 25 Tr VND
KV Nam Trung Bộ
01/06/2021

Marketing Associate

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/05/2021

Sales Executive

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Hà Nội
31/05/2021

Assistant Store Manager

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/05/2021

ISR – Software/Cloud Sales

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/05/2021

Giám Đốc Nhà Máy

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Vĩnh Long
28/05/2021

Quản lý Sản xuất

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Vĩnh Long
28/05/2021

Assistant Store Manager

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
27/05/2021

Social Auditor

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
27/05/2021

Kế Toán Tổng Hợp

HR1 Vietnam
Bonus
Awards
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
27/05/2021

Sales Supervision - Central

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
27/05/2021

Key Account Management

HR1 Vietnam
Bonus
Travel Opportunities
Healthcare Plan
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Hà Nội
27/05/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP