Mô tả công việc

 • Quản lý hệ thống máy chủ và chịu trách nhiệm tàn bộ cơ sở dữ liệu trên máy chủ;
 • Quản lý mạng LAN, WAN, Wireless, Fax, Call Center, hệ thống camera, hệ thống chấm công, hệ thống cửa tự động thông minh và tàn bộ thiết bị văn phòng;
 • Quản lý, lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu và tài sản CNTT;
 • Quản lý thiết bị CNTT;
 • Quản lý users cũ và mới, giám sát users khi triển khai mạng bả mật
 • Hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến CNTT khi được yêu cầu để đảm bả IT Helpdesk hoạt động trơn tru;
 • Các công việc khác the yêu cầu của line manager

Yêu cầu công việc

 • Báo cáo cho: HR Manager (Male, Vietnamese) và được train bởi team IT bên Hong Kong
 • UV phải lưu loát English hoặc Chinese
 • Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 7 (8:30 AM – 5:30 PM)

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

15 - 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

14/06/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1500 USD

Hưng Yên

14/06/2024

HR1Vietnam Holdings

2300 - 3000 USD

Hưng Yên

14/06/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/06/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

13/06/2024

HR1Vietnam Holdings

12,5 - 16,5 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

11/06/2024

HR1Vietnam Holdings

16 - 22 Triệu VNĐ

Long An

11/06/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

11/06/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 17 Triệu VNĐ

Đồng Nai

11/06/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 17 Triệu VNĐ

Đồng Nai

10/06/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 17 Triệu VNĐ

Đồng Nai

10/06/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 25 Triệu VNĐ

Long An

10/06/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 3000 USD

Hà Nội

07/06/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 45 Triệu VNĐ

Đồng Nai

07/06/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 80 Triệu VNĐ

Đồng Nai

07/06/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 1000 USD

Hồ Chí Minh

07/06/2024

HR1Vietnam Holdings

800 - 1000 USD

Hồ Chí Minh

06/06/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 22 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

06/06/2024