Lọc nâng cao
Có 17 Công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH

7 - 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

31/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH

13 - 17 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH

Trên 8 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

20/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội, Bắc Ninh

 • Training
 • Vouchers

20/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

20/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH

25 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan

30/05/2023