Tìm bài viết phù hợp

Báo Cáo Thị Trường Lao Động Việt Nam Quý I Năm 2024

14/05/24 02:38

Báo cáo "Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2024" của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá thị trường lao động Việt Nam quý I năm 2024 có những điểm tích cực và hạn chế.

1. Điểm tích cực của thị trường:

Thị trường lao động Việt Nam quý I/2024 ghi nhận những tín hiệu tích cực đáng chú ý, thể hiện qua sự gia tăng của lực lượng lao động, số lao động có việc làm, chất lượng lao động và thu nhập bình quân. Tỷ lệ thất nghiệp cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.

Báo Cáo Thị Trường Lao Động Việt Nam Quý I Năm 2024

  • Lực lượng lao động tăng: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 52,4 triệu người, tăng 175,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
  • Số lao động có việc làm tăng: 51,3 triệu người có việc làm, tăng 174,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
  • Chất lượng lao động được nâng cao: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 27,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
  • Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng: Đạt 7,6 triệu đồng, tăng 301 nghìn đồng so với quý trước và 549 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.
  • Tỷ lệ thất nghiệp giảm: Nhờ các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm xuống còn 2,24%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và 0,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Báo Cáo Thị Trường Lao Động Việt Nam Quý I Năm 2024

Xem thêm: 3 Lý Do Khiến Việt Nam Có Tỷ Lệ Lao Động “Chán Việc" Cao Nhất ĐNA

2. Những điểm hạn chế của thị trường:

Mặc dù thị trường lao động ghi nhận những điểm sáng, song vẫn tồn tại một số hạn chế cần được giải quyết. Chất lượng cung lao động còn hạn chế, lao động phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn, tình trạng thiếu việc làm gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao và tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng vẫn ở mức đáng kể.

Báo Cáo Thị Trường Lao Động Việt Nam Quý I Năm 2024

  • Chất lượng cung lao động vẫn hạn chế: Vẫn còn 37,8 triệu lao động chưa qua đào tạo.
  • Lao động phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn: Hơn 3/5 tổng số lao động có việc làm thuộc nhóm lao động phi chính thức, làm các công việc bấp bênh, thiếu ổn định.
  • Tình trạng thiếu việc làm gia tăng: Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng lên khoảng 933,0 nghìn người, tăng 26,4 nghìn người so với quý trước và 47,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
  • Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao: Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi đạt 7,99%, tăng 0,37 điểm phần trăm so với quý trước và 0,38 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
  • Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng cao: Tỷ lệ này duy trì ở mức 4,4%, tương ứng hơn 2,3 triệu người.

Xem thêm: Biến Động Thị Trường Việc Làm TP HCM Quý I/2024

3. Kết luận:

Thị trường lao động Việt Nam quý I/2024 cho thấy những tín hiệu tích cực, song vẫn cần giải quyết các thách thức về chất lượng lao động, việc làm và thất nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng, ổn định và thu hút lao động trẻ là những nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên thực hiện trong thời gian tới.

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

 

HR1JOBS - NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

Tìm việc và tuyển dụng tại HR1Jobs.com

Tìm việc và tuyển dụng ngành IT HR1Tech.com

Báo Cáo Xu Hướng Làm Việc Năm 2024

Trong thị trường việc làm thay đổi nhanh chóng như ngày nay, việc đón đầu xu hướng đòi hỏi phải tận dụng mọi công cụ sẵn có. Xu hướng làm...

Top 5 Ngành Lương Cao Nhưng Thiếu Nhân Lực Năm 2024

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, không ít ngành đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ nhân lực chất lượng và...

3 Lý Do Khiến Việt Nam Có Tỷ Lệ Lao Động “Chán Việc" Cao Nhất ĐNA

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á về tỷ lệ lao động "chán việc”, với con số lên đến 22%....

Báo cáo Digital Việt Nam 2024 [Miễn phí]

Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới. Tỷ lệ sử dụng mạng xã hội không ngừng...

Biến Động Thị Trường Việc Làm TP HCM Quý I/2024

Dữ liệu sơ bộ từ các trung tâm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho thấy sự biến động lớn trong tình hình sản xuất kinh...

Thống Kê Tỷ Lệ Thất Nghiệp Sau 30 Tuổi Năm 2024

Tỷ lệ thất nghiệp sau 30 tuổi đang là vấn đề đáng báo động trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Thống kê...