Lọc nâng cao
Có 36 Công việc đã tìm thấy

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hải Dương

17/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hải Dương

10/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hải Dương

25/04/2024

CÔNG TY TNHH SKY DRAGON VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hải Dương

 • Awards

26/03/2024

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) TẠI HẢI DƯƠNG

Lương thỏa thuận

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

14/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 30 Triệu VNĐ

Bắc Ninh, Hải Dương

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

14/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 25 Triệu VNĐ

Hải Dương

14/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

14/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

14/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

14/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave

13/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library

13/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library

13/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities

13/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

13/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

13/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

13/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 50 Triệu VNĐ

Hải Dương

13/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

13/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

13/03/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 50 Triệu VNĐ

Hải Dương

13/03/2024

CÔNG TY TNHH AIS HOME

Lương thỏa thuận

Hải Dương

11/03/2024

CÔNG TY TNHH AIS HOME

12 - 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

11/03/2024

CÔNG TY TNHH AIS HOME

12 - 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

11/03/2024

CÔNG TY TNHH DYFENCO MATERIAL VIỆT NAM

Trên 8 Triệu VNĐ

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

25/01/2024

CÔNG TY TNHH DYFENCO MATERIAL VIỆT NAM

12 - 35 Triệu VNĐ

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan

25/01/2024

CÔNG TY TNHH DYFENCO MATERIAL VIỆT NAM

10 - 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

25/01/2024

CÔNG TY TNHH DYFENCO MATERIAL VIỆT NAM

15 - 40 Triệu VNĐ

Hải Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

25/01/2024