Lọc nâng cao
Có 22 Công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH HÀ NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nam

13/05/2024

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH HÀ NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nam

13/05/2024

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH HÀ NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nam

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

13/05/2024

CÔNG TY TNHH ILJIN DIAMOND VINA

Lương thỏa thuận

Hà Nam

 • Bonus
 • Vouchers

27/03/2024

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT

13 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nam

 • Canteen
 • Healthcare Plan

21/03/2024

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT

13 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nam

 • Canteen
 • Healthcare Plan

21/03/2024

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO NGUYÊN

Lương thỏa thuận

Hà Nam

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

21/03/2024

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO NGUYÊN

8 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nam

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

21/03/2024

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO NGUYÊN

Lương thỏa thuận

Hà Nam

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

21/03/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nam

19/03/2024

CÔNG TY TNHH KMW VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nam

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop

11/12/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nam

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Transportation

03/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nam

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Transportation
 • Vouchers

03/11/2023

CÔNG TY TNHH 1TV XÂY DỰNG JIAQI LING

Trên 12 Triệu VNĐ

Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng

11/10/2023

CÔNG TY TNHH 1TV XÂY DỰNG JIAQI LING

Trên 12 Triệu VNĐ

Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng

 • Bonus
 • Canteen

11/10/2023