Lọc nâng cao
Có 5 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP

12 - 14 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

08/07/2024

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP

10 - 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

08/07/2024

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP

7 - 8,5 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

08/07/2024

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP

7 - 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

08/07/2024

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP

Trên 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

08/07/2024