Lọc nâng cao
Có 2 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN PHÁT

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

  • Awards
  • Bonus
  • Healthcare Plan
  • Laptop

03/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN PHÁT

12 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

  • Bonus
  • Canteen
  • Healthcare Plan
  • Laptop
  • Vouchers

03/07/2024