Mô tả công việc

- Tham mưu Giám đốc và thực hiện công tác tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống quy chế quản lý Công ty.

- Chủ trì tổ chức lập và triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Tổ chức và giám sát thực hiện hệ thống tiền lương, thưởng, đãi ngộ lao động của Công ty, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính văn phòng Công ty.

- Chủ trì và đôn đốc các đơn vị duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO.

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Nắm vững các quy định của Pháp luật về tổ chức doanh nghiệp, lao động, luật dân sự.

- Nắm được các quy định, thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý doanh nghiệp, lao động ở địa phương.

- Am hiểu về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, gồm tuyển dụng, đào tạo, bố trí lao động, đãi ngộ, đánh giá, khuyến khích nhân sự.

- Am hiểu các quy định, nguyên tắc, phương pháp duy trì và cải tiến hệ thống quản trị chất lượng ISO.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI

  • Quy mô công ty:
    50 - 99
  • Địa chỉ:
    Hà Nội

ZENPALI tự là là công ty sản xuất mỹ phẩm với các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên với thành phần chính là bột than tre hoạt tính kết hợp với các thành phần tự nhiên khác tạo nên một công thức tuyệt vời giúp chăm sóc và bảo vệ sức khỏa cho bạn một cách tuyệt vời.