Phúc lợi dành cho bạn

 • Lương: Theo thỏa thuận

 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

 • Các chế độ và quyền lợi khác theo nội quy, quy định của công ty.

Mô tả công việc

1. Kiểm tra hồ sơ mua vật tư
   - Kiểm tra giá, chủng loại, xuất xứ vật tư mua phù hợp với Phiếu nhu cầu vật tư và tuân thủ phê duyệt theo quy định Công ty.
   - Theo dõi tình trạng, tiến độ mua vật tư thông qua báo cáo kho tại các Công trường, Đơn vị.
   - Hướng dẫn và thống nhất tình trạng ghi chép vật tư chưa đúng quy định.
   - Đưa ra những ý kiến, giải pháp để hoàn thiện công việc kiểm soát từ giai đoạn đề nghị mua vật tư đến giai đoạn cung ứng vật tư tới Công trường, Đơn vị.
   - Lưu chứng từ bản cứng và bản mềm khoa học
2. Kiểm tra các khoản vay và lãi vay Cá nhân, ngân hàng và tổ chức tín dụng
   - Kiểm tra, theo dõi bộ hồ sơ vay chính xác, đúng tiến độ.
   - Tính lại lãi vay ngân hàng, đối chiếu với số liệu từ Ngân hàng để đảm bảo tính chính xác.
   - Theo dõi dòng tiền vay của Công ty theo yêu cầu quản lý.
   - Lưu trữ chứng từ bản mềm và bản cứng khoa học.
3. Theo dõi vật tư tiêu hao vào sản phẩm 
   - Hàng ngày, Theo dõi vật tư tiêu hao vào sản phẩm theo báo cáo sản xuất để đánh giá tính phù hợp, hợp lý.
  - Thực hiện chốt lô vật tư tiêu hao vào sản phẩm để xác định tính chính xác của số liệu hàng ngày. 
  - Đánh giá thực tế vật tư tại nhà máy nếu cần
4. Xây dựng quy trình, quy định
   - Có khả năng xây dựng quy trình, quy định của Công ty theo yêu cầu quản lý, cụ thể như hiểu cách thức triển khai và thực hiện chi tiết công việc.
   - Hỗ trợ các phòng, đơn vị liên quan trong công tác xây dựng quy trình, quy định 
5. Công việc khác
   - Nhập liệu và theo dõi tiền mặt và chốt quỹ hàng ngày với P. Kế toán Công ty và đơn vị liên quan
   - Có hướng xử lý được toàn bộ hồ sơ công nợ, bảo lãnh khách hàng và NCC khi phát sinh vấn đề trong phòng nếu Trưởng Phòng/Phụ trách phòng vắng nhà.
   - Thực hiện kiểm tra báo cáo theo chuyên đề theo yêu cầu của Trưởng phòng/Phụ trách phòng, Tổng Giám đốc.
   - Đảm nhiệm các công việc khác theo yêu cầu được giao

Yêu cầu công việc

 1. Trình độ: Tốt nghiệp từ đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán
 2. Ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan và nếu đã làm quản lý là lợi thế
 3. Có khả năng viết báo cáo, tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm.
 4. Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, cần cù, kiên nhẫn, chịu khó, chuyên tâm với công việc và nhiệm vụ được giao.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  58 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và tư vấn Thăng Long được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 1998. Hiện nay, văn phòng giao dịch của Công ty đặt tại 58 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội.