Lọc nâng cao
Có 9 Công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAKITA VIỆT NAM

9 - 15 Triệu VNĐ

Điện Biên, Lào Cai, Sơn La

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

19/09/2022

TNG Holdings Vietnam

Lương thỏa thuận

Hậu Giang, Lào Cai, Nam Định

 • Healthcare Plan
 • Library
 • Bonus
 • Training

08/08/2022

TNG Holdings Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Hậu Giang, Lào Cai

 • Bonus
 • Library
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Training

08/08/2022

TNG Holdings Vietnam

Lương thỏa thuận

Lào Cai, Nam Định

 • Bonus
 • Training
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library

08/08/2022

TNG Holdings Vietnam

Lương thỏa thuận

Hậu Giang, Lào Cai, Nam Định

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Library

08/08/2022

TNG Holdings Vietnam

Lương thỏa thuận

Hậu Giang, Lào Cai, Nam Định

 • Bonus
 • Training
 • Library
 • Healthcare Plan

08/08/2022

TNG Holdings Vietnam

Lương thỏa thuận

Hậu Giang, Lào Cai, Nam Định

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities

08/08/2022

TNG Holdings Vietnam

Lương thỏa thuận

Hậu Giang, Lào Cai, Nam Định

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Training

08/08/2022

TNG Holdings Vietnam

35 - 40 Triệu VNĐ

Lào Cai

05/08/2022