Lọc nâng cao
Có 6 Công việc đã tìm thấy

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Lai Châu

30/03/2023

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp

10 - 15 Triệu VNĐ

Bình Định, Lai Châu, Sơn La

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

26/12/2022

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp

Lương thỏa thuận

Lai Châu, Sơn La

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

26/12/2022

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp

11 - 15 Triệu VNĐ

Lai Châu, Quảng Ngãi, Sơn La

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

21/12/2022

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp

Trên 30 Triệu VNĐ

Lai Châu, Sơn La

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities

21/12/2022

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp

15 - 22 Triệu VNĐ

Lai Châu, Sơn La

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

21/12/2022