Lọc nâng cao
Có 5 Công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

10 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

5 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

5 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

14 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

10 - 50 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

23/05/2023