Mô tả công việc

Tham gia thực hiện hoặc triển khai các công việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trường:

Đề nghị cung cấp trang thiết bị bao hộ lao động, cảnh báo an toàn, thiết bị thi công đảm bảo an toàn điện theo biện pháp được duyệt;

Triển khai xây dựng hệ thống rào chắn, cảnh báo an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo biện pháp được duyệt;

Thực hiện và quản lý, lưu trữ hồ sơ an toàn lao động tại công trường (theo chính sách ATLĐ của công ty).

Giám sát thường xuyên và ra cảnh báo nội dung không phù hợp, không đạt an toàn lao động – vệ sinh môi trường của thầu phụ, đội thi công tại công trường.

Đề nghị Trưởng ban điều hành quyết định xử phạt đối với các trường hợp không chấp hành hoặc không khắc phục những nội dung cảnh báo, nhắc nhở về an toàn lao động – vệ sinh môi trường tại công trường trong phạm vi quản lý.

Thực hiện công việc huấn luyện an toàn lao động (nếu cần).

Báo cáo tình hình thực hiện ATLĐ-VSMT cho trưởng ban điều hành hoặc các phòng ban công ty.

Yêu cầu công việc

- Có chứng chỉ An toàn lao động

- Am hiểu các quy định về an toàn trong lĩnh vực xây dựng 

- Có kinh nghiệm tại ở vị trí tương đương tại các công ty xây dựng từ 5 đến 7 năm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY HỒ

  • Quy mô công ty:
    50 - 99
  • Địa chỉ:
    Hồ Chí Minh

Hơn 25 năm hoạt động và phát triển trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ mình đang thực hiện sứ mệnh mang đến cho cộng đồng những chuẩn mực sống tiện nghi và hiện đại hơn.

Từ những Con đường, những Trường học, những Bệnh viện, Nhà máy cho đến Khu đô thị mới mà Tây Hồ xây dựng, chúng tôi trân trọng gửi đến khách hàng và những người sử dụng tương lai một lối sống văn minh, hiện đại, một cộng đồng phát triển bền vững. An cư, lạc nghiệp để mọi người nghĩ tốt, sống tốt, làm tốt và hạnh phúc hơn.

Trong chiến lược phát triển những năm tới, Tây Hồ tiếp tục định hướng, thi công xây dựng là lĩnh vực nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty; đầu tư bất động sản để tích lũy cho tương lai, tạo sức mạnh tăng trưởng và khẳng định sự phát triển bền vững.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY HỒ

15 - 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

17/12/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY HỒ

10 - 12 Triệu VNĐ

Bình Dương, Đồng Nai

03/11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY HỒ

15 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

27/10/2022