Mô tả công việc

 • Đảm bảo hệ thống IE hoạt động có tổ chức, vận hành thông suốt, hiệu quả
 • Đảm bảo về tính chuẩn xác của các số liệu về SAM, công đoạn, giá CM may, giá thêu và quy trình công nghệ của Công Ty
 • Đảm bảo hỗ trợ tối đa cho các hoạt động nghiệp vụ, quản lý của Phòng và Công Ty
 • Đảm bảo trang thiết bị của nhóm được sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả
 • Đảm bảo nắm rõ hoạt động của Phòng Công Nghệ May, đưa ra các giải pháp công nghệ, thiết bị liên quan đến nhiệm vụ và công việc của Team
 • Báo cáo kịp thời cho Giám đốc Công Nghệ May về các tác nhân ảnh hưởng đến lợi ích của Phòng và Công Ty
 • Quản lý chung về các hoạt động của nhóm IE, bao gồm các công việc lập quy trình công nghệ (QTCN), kiểm soát QTCN các nhà máy, tính giá CM, chuẩn hóa công đoạn, nghiên cứu phát triển mẫu
 • Tổ chức xây dựng mô hình tổ chức, xây dựng quy trình làm việc của hệ thống IE từ Phòng đến nhà máy. Triển khai, đôn đốc, kiểm soát sự tuân thủ
 • Tham gia với Phòng Quản Lý Thiết Bị May về việc nghiên cứu hiệu quả đầu tư thiết bị cho các nhà máy may
 • Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của các nhân viên IE trong Phòng theo định kỳ hoặc bất thường và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công nghệ May về kết quả làm việc của các nhân viên IE
 • Yêu cầu các IE vùng, nhà máy tuân thủ đúng các thủ tục, các qui định về công nghệ
 • Đề xuất các ý kiến về cách thức duy trì, cải tiến hệ thống công nghệ đối với Giám đốc Công nghệ
 • Đào tạo cho nhân viên IE trong Phòng, Vùng và nhà máy về hệ thống công nghệ, nghiệp vụ IE

Yêu cầu công việc

 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm Lean- IE ngành may công nghiệp
 • 2 năm kinh nghiệm làm việc ở cấp Team Leader tại các công ty may
 • Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Outlook, Internet Tool...)
 • Khả năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm
 • Khả năng quản lý thời gian
 • Cầu thị, thích nghi để thay đổi
 • Đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Thật thà, trung thực trong công việc

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 4000 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

06/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024