Mô tả công việc

 Tham mưu với BGĐ ,xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của nhà máy theo các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
- Xây dựng các biện pháp quản trị công việc hiệu quả (Quy chế, quy trình, các biện pháp khuyến khích lao động, khen thưởng và kỷ luật lao động);
- Điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao
- Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn công nhân trong ca sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.
- Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc nhà máy phụ trách.
- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại Nhà máy của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn;
- Lập kế hoạch sản xuất ,triển khai kế hoạch sản xuất, có biện pháp theo dõi và giải pháp phù hợp để đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch sản xuất.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và điều chỉnh tiến độ các kế hoạch sản xuất đơn hàng tại Nhà máy đáp ứng được tiến độ giao hàng
- Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng cho cấp quản lý.
- Xây dựng định mức sản xuất( vật tư, nhân công…) đối với từng loại sản phẩm
- Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà máy
- Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Định mức nhân sự cho từng tổ ,từng bộ phận.
- Lập mô tả công việc và quản lý liên quan đến đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
- Thực hiện tốt các nội qui của Công ty về công tác an toàn lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
- Xây dựng hệ thống Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn 5S
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất của nhà máy định kỳ theo tháng, quý, năm
- Đề xuất phương án cải tiến nâng cấp các trang thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất đạt hiệu quả hoạt tốt nhất.
- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc Công ty định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của nhà máy;
- Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc;

Yêu cầu công việc

- Không yêu cầu độ tuổi
- Làm toàn thời gian 
- Thông thạo tiếng anh và tiếng nhật (4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết) - (bắt buộc) 
- Có kinh nghiệm trên 5 năm về giám đốc nhà máy, dây chuyền bảo quản, chế biến rau củ quả, thực phẩm (bắt buộc).
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành có liên quan.
- Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint,
- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác xa.
- Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn ISO và các quy định của công ty/nhà máy

CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    29 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dêt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi).