Mô tả công việc

 • Xem xét lịch trình sản xuất hàng ngày để dự báo nhu cầu của tài xế xe nâng.
 • Chuẩn bị và phân công nhiệm vụ của tài xế dựa trên lịch trình sản xuất hàng ngày.
 • Phối hợp với các quản lý tại bộ phận tiếp nhận, vận chuyển, kho để điều chuyển xe nâng bổ sung, kịp thời.
 • Thường xuyên quan sát hoạt động của xe nâng trong toàn bộ cơ sở để đảm bảo an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động.
 • Đảm bảo rằng các tài xế xe nâng hoàn thành tất cả các báo cáo kiểm tra trước khi vận hành và sau ca làm việc.
 • Chủ động báo cáo và cập nhật hoạt động cho quản lý trực tiếp
 • Lên lịch trình và/hoặc sắp xếp để bảo trì và sửa chữa xe nâng.
 • Duy trì hàng tồn kho của phụ tùng và vật tư xe nâng.
 • Yêu cầu và tạo điều kiện mua xe nâng bổ sung, thay thế đáp ứng nhu cầu hoạt động
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ưu tiên chuyên ngành quản trị
 • Ưu tiên từng làm công việc quản lý xe nâng hoặc tương tự.
 • Khả năng tạo và phân tích báo cáo.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023