Lọc nâng cao
Có 5 Công việc đã tìm thấy

Công Ty Cổ Phần SEONGON Thịnh Vượng (SEONGON.,.JSC)

12 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/09/2022

Công Ty Cổ Phần SEONGON Thịnh Vượng (SEONGON.,.JSC)

30 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

15/09/2022

Công Ty Cổ Phần SEONGON Thịnh Vượng (SEONGON.,.JSC)

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Vouchers
 • Library
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Training

12/08/2022

Công Ty Cổ Phần SEONGON Thịnh Vượng (SEONGON.,.JSC)

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities

12/08/2022

Công Ty Cổ Phần SEONGON Thịnh Vượng (SEONGON.,.JSC)

15 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Training
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Team Activities
 • Kindergarten

12/08/2022