Mô tả công việc

+ Viết chương trình liên quan tới quy trình SMT , chỉnh sửa và ưu hóa chương trình .

+ Phân tích lỗi quy trình PCBA (PFMEA), có kinh nghiệm chỉnh sửa quy trình SMT hoặc cải thiện chất lượng

+ Nhập các mô hình mới vào Gerber Review và đưa ra các đề xuất sửa đổi

+ Thiết kế quy trình máy mới, thiết kế khuôn tô và thiết kế công cụ

+ Theo dõi quá trình sản xuất thử nghiệm các mẫu mới và hoàn thành báo cáo DFM và sản xuất thử nghiệm

+ Theo dõi chất lượng của các mẫu sản xuất hàng loạt và hướng dẫn dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng

+ Quản lý ME hàng ngày, xây dựng và triển khai KPI, đào tạo nhân sự, báo cáo tuần và các báo cáo liên

Yêu cầu công việc

+ Tiếng Trung/ Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết

+ Thành thạo thiết bị sản xuất SMT/PTH và lưu trình công nghệ , có kinh nghiệm thao tác máy Panasonic & SONY

+ Có kinh nghiệm tổ chức , chủ trì cải thiện chất lượng , tối ưu hóa sản xuất để tiết kiệm chi phí

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm : CAM350, CAD, Minitab, tin học văn phòng...

+ Có thể độc lập vận hành, thao tác DFM review, mở khuôn, mở rích

+ Có khả năng biên soạn và sắp xếp tài liệu tốt

+ Khả năng giao tiếp tốt

+ Đối ứng khách hàng, có kinh nghiệm NPI

+ Có kinh nghiệm 5 năm trở lên về quản lý quy trình và quy trình SMT

HR1Vietnam Holdings

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
  • Website:
    www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Quảng Ngãi

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023