Mô tả công việc

Quản lý Hoạt động Sản xuất:

 • Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày và đảm bảo sự triển khai hiệu quả.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình sản xuất.

Quản lý Nhân sự:

 • Tuyển chọn, đào tạo và phát triển nhân sự trong phòng kỹ thuật in offset.
 • Đảm bảo đội ngũ làm việc hiệu quả và duy trì môi trường làm việc tích cực.

Kiểm soát Chất lượng:

 • Giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm in offset đạt đến các tiêu chuẩn được yêu cầu.
 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng và đưa ra cải tiến nếu cần thiết.

Quản lý Thiết bị và Vật liệu:

 • Theo dõi và duy trì các thiết bị in offset và nguyên vật liệu sản xuất.
 • Đề xuất và triển khai các cập nhật thiết bị để nâng cao hiệu suất.

Giao tiếp và Mối quan hệ Khách hàng:

 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.
 • Tham gia vào quá trình thảo luận với khách hàng để hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu của họ.

Nghiên cứu và Đổi mới:

 • Theo dõi các xu hướng mới trong ngành và đề xuất các cải tiến hoặc áp dụng công nghệ mới.
 • Thúc đẩy tinh thần đổi mới và nghiên cứu trong phòng kỹ thuật.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành in ấn hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • 5-10 năm kinh trong ngành in offset.
 • Hiểu biết vững về quy trình sản xuất in offset và các công nghệ liên quan.
 • Kỹ năng quản lý nhóm và lãnh đạo mạnh mẽ.
 • Người nước ngoài (ưu tiên ứng viên đang ở Việt Nam); Người việt Tiếng anh tốt

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Trên 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

26/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 4000 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

06/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024