Mô tả công việc

1. Xây dựng và kiểm soát hệ thống đánh giá kết quả công việc KPIs
- Hoạch định chiến lựợc nhân sự và xây dựng định biên nhân sự phù hợp
- Thiết lập và xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá KPIs, đánh giá năng lực nhân viên định kì
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

2. Đào tạo, tuyển dụng và xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo từng giai đoạn
- Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và phòng ban.
- Đánh giá nhu cầu đào tạo để triển khai và giám sát các chương trình đào tạo
- Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên.
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng: Truyền thông văn hóa, môi trường, các chính sách phúc lợi, thương hiệu của công ty tới các ứng viên.

3. Xây dựng hệ thống lưu trữ và quản lý hồ sơ/ tài liệu
- Rà soát, thẩm định pháp lý, kiểm soát rủi ro hệ thống văn bản, tài liệu
- Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý các văn bản hành chính: nội quy, quy chế, biểu mẫu, thông báo, quyết định … đảm bảo tính hệ thống và quy chuẩn, phù hợp pháp luật hiện hành
- Đề xuất cho BGĐ trong việc xây dựng, cải tiến các cơ chế chính sách quản trị nội bộ của công ty thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công

4. Xây dựng các chính sách giữ chân và thu hút nhân tài 
- Nghiên cứu khảo sát thị trường để xây dựng chính sách trả lương, thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc.
- Xây dựng, hoàn thiện về thang bảng lương, phương pháp tính lương phù hợp đảm bảo thu hút nhân tài và tạo động lực cho nhân sự.
- Xây dựng lộ trình phát triển, thăng tiến cho nhân viên.
- Phát triển quy mô ứng viên, đặc biệt là ứng viên tài năng.

5. Hỗ trợ phát triển văn hóa doanh nghiệp
- Chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối các sự kiện nội bộ: hội họp, vinh danh, du lịch …
- Xử lý xung đột nội bộ, sai phạm, kỷ luật đối với CBCN, giải quyết tranh chấp lao động
- Xây dựng và duy trì văn hóa ứng xử, môi trường làm việc phù hợp nhằm kích thích tinh thần hăng say và tạo động lực làm việc cho nhân viên.
- Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty, chương trình vì cộng đồng
- Đầu mối tương tác gắn kết với các phòng ban trong công ty.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo cầu của Ban giám đốc

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý nhân sự, và các ngành nghề liên quan
 • Độ tuổi: 30 – 40 Nam/Nữ
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ứng viên có kno trong quản lý chuỗi và/hoặc F&B, nhà hàng, khách sạn là một lợi thế
 • Kinh nghiệm làm việc tại các chuỗi có quy mô từ 500 – 800 nhân sự là một lợi thế
 • Khả năng tư duy và giải quyết công việc đạt hiệu quả nhanh chóng.
 • Am hiểu và thực hiện kiểm soát năng suất
 • Tầm nhìn chiến lược ít nhất 5 năm
 • Khả năng chịu áp lực tốt
 • Có tư duy học hỏi, có năng lực học tập là một lợi thế

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Trên 70 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

23/05/2024

HR1Vietnam Holdings

2000 - 2700 USD

Long An

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 25 Triệu VNĐ

Bắc Ninh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

30 - 35 Triệu VNĐ

Đồng Nai

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 45 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Long An

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

2000 - 2500 USD

Hồ Chí Minh

21/05/2024

HR1Vietnam Holdings

10 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

21/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 50 Triệu VNĐ

Hà Nội

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

60 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 35 Triệu VNĐ

Nước ngoài / Oversea

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 22 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Tiền Giang

26/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hải Dương

25/04/2024