• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Từ 3 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Trưởng nhóm / Giám sát
 • Lĩnh vực:
 • Nơi Làm Việc:

Mô tả công việc

Duy trì hiệu lực/hiệu quả các hệ thống quản lý của Công ty
- Đảm bảo các hoạt động hành chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Duy trì cảnh quan và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động công cộng và văn phòng của Công ty
- Quản trị nguồn nhân lực:
+ Tham mưu xây dựng chế độ chính sách quản trị nguồn nhận lực
+ Đảm bảo nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

+ Phát triển năng lực nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu công việc
+ Đánh giá kết quả và hiệu quả làm việc của nhân sự
+ Thực hiện các chế độ chính sách cho nhân sự
+ Xây dựng và phát triển môi trường duy trì và nâng cao hiệu suất của nguồn nhân lực

Yêu cầu công việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên
+ Chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Luật
+  Kinh nghiệm liên quan (Nếu cần): ít nhất 3 năm giữ chức vụ ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

45 - 50 Triệu VNĐ

Long An

25/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

25/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

25/07/2024

HR1Vietnam Holdings

35 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

24/07/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 17 Triệu VNĐ

Hà Nội

23/07/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/07/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 17 Triệu VNĐ

Long An

22/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 55 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

22/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

18/07/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

50 - 65 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 20 Triệu VNĐ

Bình Dương

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

17 - 24 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

16/07/2024