Phúc lợi dành cho bạn

 • Được nhận quà Tết vào cuối năm và các dịp đặc biệt.

 • Thưởng cuối năm; Thưởng sang kiến cải tiến; Thưởng các ngày Lễ trong năm như lì xì đầu năm, 30/4, 02/9.

 • Hỗ trợ bữa ăn giữa ca.

Mô tả công việc

1. Thiết lập được quy trình công nghệ nhuộm hoàn tất cho mẫu thử nghiệm mới.
2. Tạo quy trình công nghệ và code màu cho mẫu thử nghiệm mới.
3. Thiết lập quy trình công nghệ, code màu, đơn hồ, đơn keo dự tính để tính giá mẫu cho kinh
doanh trước khi thử nghiệm.
4. Theo dõi mẻ D, cập nhật ban hành quy trình công nghệ chuẩn cho phân xưởng sản xuất đại
trà.
5. Hiệu chỉnh thông số trong quy trình công nghệ và đơn hồ bàn giao cho phân xưởng chạy hàng
mẫu (mẻ E).
6. Phối hợp với phân xưởng và các phòng ban liên quan tìm nguyên nhân và giải pháp khi hàng
sản xuất đại trà gặp vấn đề.
7. Họp với khách hàng, nhà cung cấp hóa chất, phòng ban liên quan khi có yêu cầu phát triển vải
mới.
8. Sắp xếp công việc và hướng dẫn công việc cho thành viên trong nhóm.
9. Đánh giá chất lượng mẫu thành phẩm của mẫu phát triển trước khi gửi khách duyệt.
10. Theo dõi, hiệu chỉnh mẫu trong quá trình thử nghiệm mẫu mới.
11. Phối hợp với các đơn vị liên quan để thử nghiệm đạt tiến độ, chất lượng theo yêu cầu khách
hàng.
12. Chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Quản Đốc phân xưởng nhuộm.
13 Chấn hành đúng nôi ouv và auv đinh công tv.

Yêu cầu công việc

IV. Quyền hạn:
1. Được sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất mà Công ty đã trang bị.
2. Đề xuất cấp trên các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ đang phụ trách.
3. Được quyền yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho công việc được giao.
4. Đề xuất hỗ trợ phương tiện làm việc, nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
5. Đề xuất được đào tạo các kiến thức, kỹ năng liên quan đến công việc được giao.
6. Được hưởng các quyền theo luật lao động quy định.
V. Yêu cầu năng lực:
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hóa Nhuộm trở lên
- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm trong ngành dệt-nhuộm
- Ngoại ngữ: Anh văn
- Vi tính: Văn Phòng
VI. Thái độ, hành vi phù hợp với công việc:
1. 3 giá trị cốt lõi (Trách nhiệm, Hợp tác, Tận tâm).
2. Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, ngăn nắp, cần cù, chịu khó, có tính kỷ luật cao.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

18/07/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

50 - 65 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 20 Triệu VNĐ

Bình Dương

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

17 - 24 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 35 Triệu VNĐ

Đồng Nai

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1800 - 2300 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024