Mô tả công việc

 • Sản xuất thử mẫu theo yêu cầu KDBB
 • Làm lệnh sản xuất và quyết toán SXT định kỳ hàng tháng
 • Làm COA sản phẩm mới trình Trưởng phòng xem xét ký duyệt trước khi gửi khách hàng
 • Tư vấn cấu trúc bao bì phù hợp cho KDBB, cho khách hàng
 • Sử dụng máy thiết bị phòng thí nghiệm để test mẫu theo yêu cầu của Trưởng phòng (nếu cần)
 • Tham gia sản xuất thử đánh giá nguyên liệu mới và báo cáo sản xuất thử
 • Tham gia nghiên cứu các sản phẩm mới
 • Quản lý hồ sơ tài liệu sản xuất thử
 • Theo dõi việc thành lập các định mức vật tư sản phẩm mới
 • Thực hiện 5S trong phòng
 • Báo cáo công việc vào thứ 6 hàng tuần và định hướng công việc tuần sau cho Trưởng phòng
 • Thực hiện các công việc liên quan và phát sinh khác do Trưởng phòng yêu cầu
 • Tham gia giải quyết các sự cố phát sinh trong sản xuất và các khiếu nại của Khách hàng
 • Đi khách hàng giải quyết sự cố khi có khiếu nại phát sinh và tham gia đi đóng gói cùng khách hàng theo yêu cầu của Trưởng phòng
 • Làm mẫu kỹ thuật và thông số kỹ thuật cho các công đoạn sản xuất
 • Ý thức làm việc

 

Yêu cầu công việc

 1. Năng lực chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Polymer, Hóa Hữu cơ, Hóa Vật liệu

 1. Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm về bao bì phức hợp

 1. Tin học

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (tương đương bằng B)

 1. Ngoại ngữ

Tiếng Anh trình độ B

 1. Kỹ năng
 • Hiểu và ứng dụng yêu cầu của các nguyên liệu sử dụng trong ngành bao bì mềm
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, power point)
 • Thành thạo việc trực tiếp soạn thảo và tổ chức soạn thảo các tài liệu Sổ tay, Quy trình, Hướng dẫn công việc trong Hệ thống quản lý chất lượng, HTQL môi trường, HTQL an toàn thực phẩm
 1. Thái độ/ tố chất
 • Chấp hành tốt nội quy Công ty, Nhà máy
 • Tính hệ thống logic cao, nhanh nhạy trong công việc
 • Trung thực, cần cù trong công việc
 • Sức khỏe bình thưởng, tuổi 2335
 1. Yêu cầu khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN

 • Quy mô công ty:
  500 - 999
 • Địa chỉ:
  Long An

-1960-1975 The company was established under the name UFEOC (Union of Rubber Factories Far East France), and then changed to UFIPLATIC, We were one of the very first plastic manufacturers in Vietnam that imported advanced machinery and equipment from Japan and Taiwan, manufacturing PVC synthetic leathers, soft PU, table coat, PVC film, PVC coated fabrics, water-repellent parachute fabrics

-1975-2005. Changed the name to Rang Dong Plastic Factory, since then, the company has grown and prospered.

Factories and branches in Hoc Mon, Nha Trang, Hanoi, and Nghe An were established one after another. We

received ISO 9001-2000 certificate in 2003. By May 2nd, 2005, we began the equitization process and officially

became Rang Dong Plastic Joint Stock Company.

-2005-Now: After reconstructing the head office in District 11-Ho Chi Minh city, production activities continue 10 expand Facilities have been upgraded to meet the increasing demand replacing Hoc Mon Plastic Factory with Packaging Factory No. 1 in Cu Chi-Ho Chi Minh city and starting construction of the new Tien Son Plastic Factory in Bac Ninh Industrial zone. We received ISO 14001:2004 certificate in April 2014. As of May 2014 we completed The equitization process