• Mức lương:
  10 - 12 Triệu VNĐ
 • Kinh nghiệm:
  Không yêu cầu
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Nơi làm việc:

Phúc lợi dành cho bạn

Mô tả công việc

 • Kiểm tra hàng hóa, chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
 • Triển khai nhập/ xuất hàng theo yêu cầu của BĐH đúng số lượng, chất lượng và nơi qui định.
 • Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
 • Nhập số liệu nhập / xuất vào phần mềm.
 • Kiểm kê kho và báo cáo xuất nhập tồn theo qui định.
 • Tổ chức sắp xếp vật tư trong kho, ngoài bãi theo đúng qui định của công ty. Đảm bảo việc xuất kho luôn thuận tiện theo nguyên tắc FIFO và kiểm soát được theo điểm dừng.
 • Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC và an toàn trong kho.
 • Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn trong phạm vi kho bãi được giao quản lý.
 • Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban TGĐ hoặc BĐH

Yêu cầu công việc

 • Vi tính văn phòng
 • Ở lại công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY HỒ

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  Hồ Chí Minh

Hơn 25 năm hoạt động và phát triển trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ mình đang thực hiện sứ mệnh mang đến cho cộng đồng những chuẩn mực sống tiện nghi và hiện đại hơn.

Từ những Con đường, những Trường học, những Bệnh viện, Nhà máy cho đến Khu đô thị mới mà Tây Hồ xây dựng, chúng tôi trân trọng gửi đến khách hàng và những người sử dụng tương lai một lối sống văn minh, hiện đại, một cộng đồng phát triển bền vững. An cư, lạc nghiệp để mọi người nghĩ tốt, sống tốt, làm tốt và hạnh phúc hơn.

Trong chiến lược phát triển những năm tới, Tây Hồ tiếp tục định hướng, thi công xây dựng là lĩnh vực nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty; đầu tư bất động sản để tích lũy cho tương lai, tạo sức mạnh tăng trưởng và khẳng định sự phát triển bền vững.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY HỒ

10 - 12 Triệu VNĐ

Bình Dương, Đồng Nai

03/11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂY HỒ

15 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

27/10/2022