Mô tả công việc

1. THU THẬP, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ BÁO CÁO CÁC DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
- Thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lập báo cáo số liệu theo kế hoạch định kỳ.
- Cung cấp các dữ liệu liên quan đến các đơn vị/bộ phận khi có yêu cầu từ BLD/Trưởng phòng.
2. QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI CÔNG TÁC PHÁT HÀNH CÁC QT-QD TẠI BV
- Đảm bảo các QT-QD được ban hành theo đúng tiến độ yêu cầu và đảm bảo chất lượng về mặt nội dung.
- Theo dõi, quản lý hệ thống văn bản QT-QD hiện đang lưu hành tại Bệnh viện.
- Điều phối việc phát hành các văn bản QT-QD của Bệnh viện.
- Cung cấp các văn bản cho các đơn vị/bộ phận khi có yêu cầu từ Ban lãnh đạo/Trưởng phòng.
3. GIÁM SÁT TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
- Thực hiện công việc giám sát các tiêu chí chất lượng dịch vụ theo kế hoạch của phòng QLCL.
- Báo cáo kết quả giám sát và đề xuất giải pháp tới Trưởng phòng.
4. TỔNG HỢP BÁO CÁO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
- Tiếp nhận số liệu về góp ý của khách hàng từ bộ phận Chăm sóc khách hàng.
- Phân tích, viết báo cáo về góp ý của khách hàng gửi Trưởng phòng và/hoặc Ban lãnh đạo.
5. CÔNG VIỆC KHÁC
- Thực hiện các công việc khác do BLD và Trưởng phòng phân công

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến y tế.
- Kinh nghiệm về thu thập và phân tích số liệu
- Kinh nghiệm về quản lý hành chính, hồ sơ, văn bản
- Trung thực, thật thà
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề
- Tiếng Anh (giao tiếp, đọc hiểu tài liệu)
- Tin học văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT VĨNH PHÚC

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    Vĩnh Phúc

- Bệnh viện Mắt Quốc Tế Vĩnh Phúc sẽ khai trương và đi vào hoạt động giữa tháng 12/2022.
- Là Bệnh viện chuyên khoa mắt đạt chuẩn tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên tại địa bàn Vĩnh Phúc.
- Với đội ngũ Bác sĩ dày kinh nghiệm, đầu tư hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, môi trường làm việc năng động và chế độ phúc lợi hấp dẫn.
- Bệnh viện mắt Quốc tế Vĩnh Phúc xứng đáng là nơi để các Y
- Bác sĩ tìm kiếm và phát triển sự nghiệp lâu dài tại đây.