Mô tả công việc

● Phân tích thiết kế, phát triển, maintain các ứng dụng trên nền PHP, NodeJS, Python, Vuejs, Docker, Microservice cho sàn giao dịch trao đổi cryptocurrency và binary options

● Trao đổi với BA, Technical Leader, Senior Engineer để đưa ra các giải pháp, triển khai các giải pháp liên quan tới nghiệp vụ exchange và binary options.

● Viết document mô tả và cách thao tác với hệ thống cho các bên thứ 3 thao tác như Resful API document hoặc GRPC document.

● Hợp tác với DevOps để triển khai và vận hành các ứng dụng đã được phát triển lên môi trường production với CICD và các công cụ DevOps khác.

Yêu cầu công việc

● Kinh nghiệm 3 năm làm việc với web service trở lên hoặc tự tin với trình độ tương đương.

● Sử dụng thành thạo NodeJS, có kinh nghiệm với framework NestJS

● Sử dụng thành thạo ít nhất một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau: MySQL, MongoDB, Redis

● Biết Unit testing các sản phẩm tạo ra

● Biết sử dụng Docker để làm môi trường Dev, Testing và Production

● Thành thạo việc xây dựng Microservices, sử dụng các phương thức giao tiếp qua Redis, Kafka, GRPC, TCP,...

● Có khả năng xây dựng hệ thống realtime cao

● Có khả năng làm việc với các framework frontend như ReactJS, VueJS là một lợi thế.

● Có kinh nghiệm lead team, training member mới là một lợi thế

 

HR1Vietnam Holdings

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
  • Website:
    www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hưng Yên

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

28/02/2023