Mô tả công việc

  • Kiểm tra, quản lí phân tích sản phẩm lỗi từ đó đưa ra đối sách giảm tỉ lệ hàng hỏng
  • Quản lí NG, cải tiến công đoạn chuyền
  • Đảm nhận các công việc khác do cấp trên yêu cầu

 

Địa điểm làm việc: Khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện - điện tử, tự động hóa,..

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các xưởng, nhà máy thuộc lĩnh vực sản xuất điện tử.

Công Ty TNHH EM-TECH Việt Nam

  • Quy mô công ty:
    1000 - 4999
  • Địa chỉ:
    Nghệ An

Since its establishment in 2001, Emtec Co., Ltd. has been specializing in the development, manufacturing and sales of microphones for mobile phones, dynamic receivers, vibration motors and various human-centered wireless sound products based on its rich experience and technology.
We are selected as venture company certification, parts material technology development company and INNO-BIZ company. We are striving to maximize corporate value by securing technological power through new technology development and innovation and securing intellectual property rights.
The research institute attached to the company which has the best technology in the field of acoustics and the research institute attached to university / research institute which is affiliated with industry-academia is committed to continuous research and development in order to develop the best products in the world.
In order to implement social responsibility management, we will make every effort to become a company that develops together with employees and customers through continuous innovation, environment-friendly transparent management and social contribution.
In order to become a top-class company, we will continue to make efforts to become the world's leading company in the field of electronic sound products by continuous R & D activities, facility investment, accumulation of technology, and cultivation of human resources.