• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Trên 3 năm
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Trưởng nhóm / Giám sát
 • Lĩnh vực:
 • Nơi làm việc:

Phúc lợi dành cho bạn

 • Review lương 1 lần/năm hoặc Review theo yêu cầu

 • Thưởng Tết lương tháng 13 nhân hệ số

 • Cấp Macbook Pro M1 hoặc M2, trang thiết bị cần thiết cho công việc;

Mô tả công việc

 • Phân tích thị trường, nghiên cứu xu hướng thị hiếu khách hàng để đưa ra chiến lược Marketing toàn diện;
 • Lập kế hoạch và ngân sách cho các chiến dịch Marketing;
 • Lên quy trình và giám sát triển khai sáng tạo và phân phối nội dung đa nền tảng;
 • Phối hợp và giám sát hoạt động Advertising;
 • Phối hợp với bộ phận kinh doanh và các bộ phận khác để thực hiện các chương trình hoặc chiến dịch Marketing tuỳ biến theo chức năng;
 • Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá KPIs cho các Team.

Yêu cầu công việc

 • Có từ 3 năm kinh nghiệm chạy chuyển đổi và ngân sách lớn. Từng dẫn dắt phát triển thành công Team có size >= 5 members;
 • Tư duy Branding và PR;
 • Kỹ thuật quảng cáo đa kênh;
 • Kỹ năng quản lý và phân phối ngân sách hoạt động Marketing tổng thể;
 • Tư duy tổ chức sắp xếp công việc theo quy trình;
 • Tư duy ứng dụng công nghệ;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Cập nhật kiến thức và xu hướng mới trong lĩnh vực và trong ngành.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023