• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Trên 1 năm
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Trưởng nhóm / Giám sát
 • Nơi làm việc:

Phúc lợi dành cho bạn

 • Đóng BHXH, BHTN, BHTN...

 • Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13 theo tình hình hoạt động

Mô tả công việc

 • Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến kế toán.
 • Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nghiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.
 • Xây dựng dòng tiền, kế hoạch thanh toán cho các tháng.
 • 100% Kiểm tra kiểm soát toàn bộ hồ sơ thanh toán

Yêu cầu công việc

 • Từ 30-50 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính – kế toán
 • Hoạch định và tổ chức các hoạt động
 • Kỹ năng lập, theo dõi, thực hiện kế hoạch
 • Kỹ năng đào tạo và huấn luyện
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian 
 • Kỹ năng tư duy hiệu quả       
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề 
 • Nắm vững và hiểu biết nguyên lý kế toán

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 4000 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

06/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024